• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Promocija publikacije Vodič kroz javne biblioteke Bosne i Hercegovine

05 Novembar 2020 Novosti 79 Views

U okviru bogate izdavačke djelatnosti, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine danas je promovisala publikaciju Vodič kroz javne biblioteke u Bosni i Hercegovini s ciljem da javnosti predoči sliku o jednom od najznačajnijih segmenata bosanskohercegovačke kulture, obrazovanja i nauke – bibliotečkoj djelatnosti, koja je uvijek pratila društvo i društvene promjene, njegov razvoj i učestvovala u njemu, kao i razvoj naučne, akademske i stručne misli.

Promotori publikacije bili su: dr. Ismet Ovčina, mr. sci. Amra Rešidbegović i prof. dr. Senada Dizdar

Vodič kroz javne biblioteke Bosne i Hercegovine je publikacija u kojoj su predstavljene javne biblioteke Bosne i Hercegovine sa relevantnim podacima bitnim za ovaj tip biblioteka.

Osnovni izvor podataka o bibliotekama bio je anketni list upućen svim javnim bibliotekama u BiH, kao i podaci na web-portalima onih biblioteka koji ga imaju. Anketni list sadržava identifikacijske podatke o biblioteci, podatke o osnivanju i osnivaču, o prostoru, opremi, kadrovima, fondovima, katalozima, korisnicima, edukacijama zaposlenih i korisnika, posebnim aktivnostima. Vodičem su predstavljene i obuhvaćene javne biblioteke u Bosni i Hercegovini, a veliki broj bibliotekara i  bibliotečkih djelatnika širom naše države učestvovali su u pripremi. Sa svim navedenim podacima dobili smo realnu sliku stanja u javnim bibliotekama u BiH – istakao je dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH.

Direktor Ovčina je naglasio da su biblioteke mjesta koja čuvaju kulturno, intelektualno naslijeđe te da su one vizionari unapređenja, promocije kulture i obrazovanja, mjesta gdje se sastaju prošlost i sadašnjost.

Vjerujemo da će Vodič biti i od koristi nadležnim organima i osnivačima biblioteka u sagledavanju njihove uloge i davanju veće i konkretnije podrške na njihovom području. Jaka biblioteka, jaka lokalna zajednica. Može se konstatirati da je generalno bolja slika u javnim bibliotekama u odnosu na prethodni period - dodao je direktor NUBBiH.

Profesorica Filozofoskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Senada Dizdar kazala je da rezultati ovog Vodiča u odnosu na druge parametre tehnološkog razvoja na Vodič iz 2006. godine ipak pokazuju određene pomake.

To je i očekivano, došlo je do tehničkih pomaka, ali ne vidimo nigdje strateški planove za razvoj jednog takvog sektora. Vrlo je važno znati da unutar lokalne zajednice, jedne takve institucije danas prevazilaze ono što je pristup fondovima. Biblioteka postaje platforma za ulazak u svijet informacija, biblioteka postaje nešto što je ravnopravan partner u odlučivanju i formiranju lokalnih zajednica – istakla je prof. dr. Dizdar.

Naglasila je da će ovaj Vodič biti ne samo Vodič koji je mapirao biblioteke i stanje u njima, nego i vodič koji će biti prepoznat kao osnova za unaprijeđenje javnih biblioteka, jer one su kako je navedeno u IFLA/UNESO Manifestu za javne biblioteke kapije znanja i da će lokalne zajednice prepoznati ih kao partnere u popravljanju kvaliteta života u zajednicama u kojima djeluju te početi sistematski ulagati u njihov razvoj.

Magistrica Amra Rešidbegović naglasila je kako ovaj Vodič treba posmatrati kao obavezu ne samo Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH nego i društveno-političke zajednice koja teži  društvu znanja. Ono što je sasvim sigurno jeste višestrukni doprinos Vodiča 2020. godine, razvoju i unaprijeđenju javnih biblioteka u BiH, informacijskog društva i bibliotečke djelatnosti uopće.

Najveću korist će imati korisnici, jer zbog njih ove biblioteke i postoje; društvenoj zajednici Vodič treba da posluži kao putokaz kako da se i ona aktivnije uključi i pomogne u daljem razvoju ovih važnih učesnika u informatizaciji društva javnim bibliotekama – istakla je mr. Rešidbegović.

Sadržajno i tematski sveobuhvatno djelo - Vodič kroz javne biblioteke u Bosni i Hercegovini pripremili su Mr. sci. Zijada Đurđević-Alidžanović, Dr. Ismet Ovčina i Adisa Žero, viši bibliotekar.

Promocija je održana uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka nadležnih zdravstvenih organa.