• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Ambasador Grčke u posjeti NUBBiH

06 Februar 2020 Novosti 752 Views

Danas je Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine posjetila Njegova Ekselencija, Dimitrios Papandreou, novoimenovani ambasador Grčke u Bosni Hercegovini.

Dobrodošlicu uvaženom gostu je poželio dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH.

Dr. Ovčina je upoznao NJ. E.  Papandreou-a sa aktuelnim stanjem u NUBBiH, naglašavajući posebno uspješnu saradnju sa Nacionalnom bibliotekom Grčke sa kojom NUBBIH ima Sporazum o saradnji.

Ovom prilikom dr. Ovčina je gospodinu ambasadoru predstavio Odjeljenje Specijalnih zbirki NUBBiH u kojima se čuva neprocjenjivo vrijedna kulturo-historijska baština naše zemlje, kao i kulturo-historijska baština svijeta. Posebnu pažnju su mu privukli manuskript na grčkom jeziku te publikacija štampana na hebrejskom jeziku u Solunu, 1564 godine. Ova publikacija je veoma rijetka i istraživači smatraju da se u svijetu nalazi svega 5-6 sačuvanih kopija.

NJ. E.  Papandreou je poklonio dva izdanja za fond Biblioteke. Ove knjige prikazuju bogatstvo Grčke u umjetnosti, te će korisnici moći čitati poeziju osam grčkih pjesnika i saznati nešto više o grčkom kiparu Praksitelu.

Dr. Ovčina je darovao gospodinu ambasadoru nekoliko izdanja NUBBiH, među kojima su Bosniaca, časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i Glasnik NUBBiH.

Istaknuta je obostrana želja da se u skorijoj budućnosti organizuje prigodna izložba na kojoj bi se prikazala kultura i saradnja naše dvije države.