• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Naučno savjetovanje sa međunarodnim učešćem „Naučno izdavaštvo u BiH i regionu“

15 Mart 2019 Događaji 603 Views

Preuzeto sa www.fena.ba

Nacionalna i univerzitetske biblioteka Bosne i Hercegovine danas je upriličila predstavljanje časopisa ove institucije Bosniaca te naučno savjetovanje sa međunarodnim učešćem "Naučno izdavaštvo u BiH i regionu“.

Bosniaca je časopis NUB-a BiH koji izlazi jedanput godišnje i u njemu se objavljuju originalni stručni i naučni radovi, građa od značaja za obnovu kolekcija Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i za bibliotečku struku u cjelini. Ovaj bosanskohercegovački stručni časopis u oblasti bibliotekarstva indeksiran je u međunarodnim bazama podataka.

Direktor NUB BiH Ismet Ovčina istakao je da je u 23. broju časopisa prezentirano 13 radova iz oblasti bibliotečko-informacijskog sistema, dokumentarnog naslijeđa ,informacija i servisa u novom tehnološkom okruženju.

Prof. dr. Lejla Kodrić-Zaimović sa Filozofskog  fakulteta, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo podvlači da je Bosniaca izrasla u jedinstveno stručno glasilo u oblasti bibliotečkih i informacijskih nauka, te da je u ovom trenutku i jedini časopis te vrste.

- Bosniaca je važna sama po sebi ali je važna i s obzirom na prazninu koju popunjava u našem strukovnom izdavaštvu. Znamo da je strukovno izdavaštvo iz obrazovanja, uz strukovno udruženje temelj profesije - navela je Kodrić-Zaimović.

Ona je također naglasila da ovaj broj Bosniace prati povećano prisustvo izvornih naučnih radova, te snažnije otvaranje prema drugim disciplinama bibliotečkih i informacijskih nauka, u ovom broju konkretno muzeologiji.

Govoreći o naučnom izdavaštvu, Kodrić-Zaimović je navela da u kontekstu bibliotečko informacijskih nauka postoji nezainteresovanost komercijalnih izdavača za izdanja iz ove oblasti.

Jedan od učesnika savjetovanja "Naučno izdavaštvo u BiH i regionu“ bio je i direktor Instituta informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora Aleš Bošnjak koji je u svom izlaganju govorio o otvorenom pristupu naučnim informacijama u Sloveniji i Evropi.

Otvoreni pristup informacijama, kako je pojasnio, podrazumijeva pravilo da sve što je bilo finansirano javnim sredstvima treba biti dostupno, objavljeno.

Otvoreni pristup razlikovao bi se od tradicionalnog u kojem je na naučne informacije prisutan embargo.

-Izdavači u Evropi i svijetu zarađuju na tome jer ne objavljuju pravovremeno informacije. Možete ih samo kupiti u revijama i knjigama. Otvoreni pristup obezbjeđuje da svi naučnici mogu u pravom trenutku dobiti informacije koje su rezultat projekata koji su finasirani javnim parama - podvukao je Bošnjak.

VIDEO PRILOG Federalne TV