• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Promovirana knjiga profesora Mirka Pejanovića na engleskom jeziku

12 Decembar 2018 Događaji 574 Views

SARAJEVO, 11. decembra (FENA) - Knjiga 'The State of Bosnia and Herzegovina and democracy' promovirana je danas u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, a autor prof. dr. Mirko Pejanović kaže da je posvećena vijećnicima ZAVNOBiH-a i antifašistima Bosne i Hercegovine.

 

Po njegovom mišljenju, 'ne može se uopće govoriti o prošlosti, sadašnjosti, pa ni budućnosti Bosne i Hercegovine bez toga da ne vrednujemo odluke prvog, drugoog i trećeg zasjedanja ZAVNOBiH-a'.   

Kao istraživač Pejanović je poručio, u izjavi novinarima, da je ideja ZAVNOBiH-a i rješenje, koje je dalo prvo, drugo i treće zasjedanje, zapravo historijski pronađen oblik političke organizacije multietničkog društva kakvo je Bosna i Hercegovina.

- Na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a bilo je dosta pozdravnih govora. Recimo, Josip Vidmar je bio u ime Osvobodilne fronte Slovenije, a u pozdravnoj riječi čestita i kaže 'Ako se uspjelo da u multietničkoj Bosni i Hercegovini postoji jedinstvo, želja, spremnost da se gradi jedna državna zajednica zbratimljena i nedjeljiva, onda će to biti moguće i u cijeloj Evropi, svim državama Evrope - naglasio je.      

Profesor Salih Fočo smatra da je ta knjiga kapitalno djelo za Bosnu i Hercegovinu. BiH je, podsjeća, temeljena ZAVNOBiH-om i AVNOJ-em, u historijskom smislu je zaista neupitna. Ima svoju historiju, svoju tradiciju, ima svoj državno-pravni razvitak.

- U tom kontekstu prof. Pejanović uspio je na značajan način osvijetliti historijsku dimenziju Bosne i Hecregovine, osvijetliti stanje koje je generirano u zajednici Jugoslaviji, poziciju Bosne i Hercegovine, njeno stanje od 1990. do 1995. i naravno, nakon Dejtonskog sporazuma, razvoj demokratskih odnosa na prostoru Bosne i Hercegovine - kazao je.     

Profesor Amir Duranović za autora Pejanovića kaže da zaslužuje pažnju bh. javnosti, ne samo zbog onoga što je radio 'kao profesor i aktivni političar, nego i sad kad je u mirovini i dalje vrijedno radi'.

- Na najbolji mogući način prezentira ono u što se kao istraživač, politolog i sociolog najbolje razumije, a to je razvoj političkog sistema u BiH s fokusom na kraj 20. stoljeća. To se u ovoj knjizi i vidi. Komparativni pristup omogućava i bolje sagledavanja našeg stanja, naročito u kontekstu regionalne suradnje promjene ili promjena u političkom sistemu BiH - naglasio je. Za prof. Duranovića vrijednost te knjige profesora Pejanovića je i u tome što je objavljena i na engleskom jeziku.  

Knjiga je objavljena u izdanju IKD 'University press', a po riječima direktora Dragana Markovića već je u prestižnim, prije svega univerzitetskim, bibliotekama u SAD i državama Evropske unije. Knjiga se, kaže, mada na engleskom jeziku kupuje i u Bosni i Hercegovini.

Isti izdavač objavio je ranije i tu knjigu na bosanskom jeziku pod naslovom 'Država Bosna i Hercegovina i demokratija'.