• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Od 12. do 16. oktobra u Beogradu, u Narodnoj biblioteci Srbije održan je 40. jubilarni sastanakdirektora ISSN (International Standard Serial Number) centara svijeta.Na sastanku je bilo prisutno50 učesnika iz 39 zemalja svijeta, a kao predstavnica Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine učestvovala je voditeljica ISSN centra za Bosnu i Hercegovinu Adisa Žero.

ISSN mreža trenutno obuhvata 90 nacionalnih centara i Međunarodni centar sa sjedištem u Parizu, ove godine proslavlja svoju 40. godišnjicu. Međunarodni centar ISSN službeno je osnovan u Parizu 1975. godine, pod uslovima iz sporazuma potpisanog između UNESCO-a i Francuske, zemlje domaćina Međunarodnog centra.
Međunarodni centar ISSN koordinira aktivnosti zemalja članica. Odgovoran je za održavanje i objavljivanje podataka o serijskim publikacijama iz cijelog svijeta u međunarodnom ISSN registru. Također je odgovoran za dodjeljivanje ISSN-a na međunarodnim publikacijama, kao i publikacijama koje se izdaju u zemljama koje nemaju Nacionalni ISSN centar.
Bosna i Hercegovina je članica ISSN mreže od 1998. godine i na sastanku ove godine je dobila nagradu od Međunarodnog ISSN centra u Parizu. Priznanje je dodijeljeno za uspješan rad, predanost, konzistentne napore i impresivna postignuća ISSN tima u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH. Prema mišljenju Međunarodnog centra ISSN-a u Parizu naš ISSN centar je  zaslužan za uspješnu promociju ISSN broja u Bosni i Hercegovini što uveliko doprinosi bibliotečkoj zajednici u cjelini i korisno je na nacionalnom i međunarodnom nivou. U Upravnom odboru Međunarodnog ISSN Centra, Bosna i Hercegovina se nalazi od 2010. godine i naš predstavnik je direktor NUBBIH dr. Ismet Ovčina. ISSN Centar BiH prati sve aktivnosti koje se dešavaju u sklopu ISSN mreže, kao što su ROAD, ABES, PRESSoo, The Keepers Registry.

Na ovogodišnjem sastanku direktora ISSN centara prihvaćeni su, pored ostalog, finansijski i stručni izvještaji Međunarodnog ISSN centra. Tokom konferencije organizovane su brojne stručne radionice s ciljem da povežu učesnike koji su tokom radionica predstavljali rad centara, prezentirali projekte, razmatrali buduće aktivnosti u sistemu te tako razmjenjivali iskustva. Glavne teme na radionicama ticale su se razmatranja kako na što bolji način implementirati novine u bibliotekarstvu kroz svakodnevni rad ISSN centara.

Na kraju, usvojeni su i konkretni zaključci i planovi za naredni period.

{gallery}issn_bg{/gallery}


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005