• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

NOVO U NUBBiH-u

Tokom mjeseca novembra i decembra 2014., korisnici/e usluga NUBBiH-a imaju obezbjeđen pristup na slijedeće online baze podataka:

  1. Cambridge Archive Editions Online
  • Cambridge Archiva Editions uključuje  mape, pisma te političke i ekonomske izvještaje. Ova baza ima građu koja pokriva slovenske i balkanske regije. Baza je izuzetno zanimljiva za stručnjake iz historije i srodnih naučnih oblasti. Posebno izdvajamo jedinice koje se odnose na temu Bosnia, Croatia, Serbia: Historical Boundaries 1815-1945.
  1. Academic OneFile (aggregated journals database)
  2. GVRL (Gale Virtual Reference Library)
  3. NCCO (Nineteenth Century Collections Online) –Mapping the World

Pristup bazama je omogućen u prostorijama NUBBiH-a po sistemu IP raspona.

Ukoliko Vam je potrebno više informacija o pretraživanju baza, pitajte referensnog bibliotekara u Katalogu NUBBiH-a.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005