• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

29. aprila  u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH  održana stručna obuka, edukacija za zaposlenike organizacionih jedinica UNSA i prezentacija mogućnosti koje osigurava pretplata EBSCO baze podataka.

Predavač je bio Dragan Nikolić, EBSCO Publishing Regional Sales Manager, Southeast Europe.

Tom prilikom se prisutnima obratio i direktor NUB BiH, dr. Ismet Ovčina ukazujući na ozbiljnost problema koji je nastao zbog  nemogućnosti pristupa u EBSCO akademske baze podataka preko Nacionalnog ugovora za Bosnu i Hercegovinu za 2014 . godine, a  koji je suspendovan od utorka, 1. aprila 2014, zbog nepostajanja postojećeg ugovora za 2014. godine  i jos nepotvrđenog datuma realizacije plaćanja godišnje pretplate.

Pored toga direktor Ovčina je uputio još jedan apel nadležnim da što prije iznađu riješenje za prevazilaženje novonastalog problema.

Dragan Nikolić, EBSCO Publishing Regional Sales Manager, Southeast Europe, pored stručne edukacije i prezentacije je iznio statističke podatke korištenja EPSCO baza podataka u posljednje tri godine i ukazao na jasno povećanje broja pretraživanja, ali na neki način barem za nas loš i indikativan podatak  da je BiH jedina država u region koja nema pristup ovim akademskim bazama podataka. 

{gallery}EBSCO_20140429{/gallery}


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005