• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

POZIV NA PRESS KONFERENCIJU

U ČETVRTAK, 17. OKTOBRA 2013. GODINE U 11:00 SATI u NUB BiH

Poštovani/a,

Pozivamo Vas da medijski popratite održavanje7. međunarodne konferencije „EVROPSKE SMJERNICE ZA SARADNJU BIBLIOTEKA, ARHIVA I MUZEJA”:      Proaktivne obrazovne institucije – mjesto cjeloživotnog učenja u digitalnom dobu, BAM 2013 koja će se održati u Sarajevu, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, 18. oktobra i Mostaru, Narodna biblioteka Mostar i Muzej Hercegovine, 19. oktobra 2013. godine.

Tim povodom, održat će se konferencija za štampu, 17. oktobra u 11:00 sati u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, Sarajevo, Zmaja od Bosne 8 b.

Na press konferenciji će govoriti: prof. dr. Senada Dizdar, predsjednica Programskog odbora Konferencije, mr. sc. Amra Rešidbegović, predsjednica BAM-a i Biserka Sabljaković, bibliotečka savjetnica i generalni sekretar BAM-a.

Cilj ovogodišnje konferencije je kontinuirano  poticanje saradnje između baštinskih ustanova biblioteka, arhiva i muzeja radi ostvarivanja zajedničke misije – zaštite i promocije kulturne i naučne baštine.Održavanjem Konferencije BAM želimo skrenuti pažnju javnosti da su biblioteke, arhivi i muzeji obrazovni centri cjeloživotnog učenja kako za korisnike tako i za uposlenike. Proaktivnost je osobina koja je nametnuta ovim institucijama eksplozijom informacija u 21. stoljeću i podrazumijeva  spremnost ovih institucija na svaki novi izazov.

Na Konferenciju je prijavljeno preko 100 učesnika iz BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Programski odbor  je prihvatio 13  izlaganja, 4 posterska izlaganja i 1 radionicu.

Organizator konferencije je Asocijacija informacijskih stručnjaka bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM).

Kao suorganizatori 7. međunarodne konferencije BAM 2013 pojavljuje se 11 naučnih i kulturnih institucija BiH: Arhivističko udruženje BiH, Bibliotečko-informacioni centar Ekomskog fakulteta u Sarajevu, Biblioteka Sarajeva, Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića, Fondacija Kemal Bakaršić, ICOM BiH, Katedra za bibliotekarstvo Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Muzej Hercegovine, Muzej Sarajeva, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i Narodna biblioteka Mostar.

Partner konferencije, kao i svih prethodnih godina je BH Telecom sa značajnom podrškom.

Sponozor konferencije je EBSCO Publishing i Info Kod.

Konferenciju su podržali: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke BiH i Federalno ministarstvo kultue i sporta BiH.

S poštovanjem,

Biserka Sabljaković, generalni sekretar Asocijacije BAM

Više informacija na http://www.bam.ba


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005