• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

 

POZIVA

 

Vas na obilježavanje 22. godišnjice od paljenja Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH

Sarajevo, Vijećnica, 25. avgusta  2014.

U 12:00 sati

 

U sklopu obilježavanja godišnjice bit će priređena izložba

 

„NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE – VIJEĆNICA

22 GODINE POSLIJE“

 

Svim posjetiocima bit će omogućen besplatan upis u NUBBiH.

 

Adresa: Vijećnica, ul. Obala Kulina bana br. 1


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005