• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

U srijedu, 18.12.2013. godine NUBBiH su posjetili učenici Srednje škole  metalskih zanimanja.

U posjeti je bio prof. Safet Bajić sa četvrtim razredom smjera vazduhoplovnih tehničara te drugi razred smjer mašinskih tehničara.

Cilj posjete bio je da se budući studenti  upoznaju sa NUBBiH, njenim ciljevima, zadacima, funkcijama kao i servisima koje nudi svojim korisnicima.

Prof. Bajiću i učenicima dobrodošlicu u ime kolektiva uputila je v.d. Rukovodilac sektora za informacije i usluživanje korisnika Merima Lendo, koja im je omogućila kratak obilazak NUBBiH,  prvenstveno mjesta njihovog interesovanja kao što su čitaonice, katalog, magacine  monografskih i periodičnih publikacija i Centar za restauraciju, prezervaciju i konzervaciju bibliotečke građe NUBBiH.

Posjeta je trajala dva školska časa, a učenici nisu krili svoju iznenađenost (ne)uslovima rada zaposlenika NUBBiH i nedaćama sa kojima se susreću u kompleksnim zadacima koje obavljaju.

{gallery}ssmz{/gallery} 


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005