• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

U petak, 04.04.2014. godine Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine su posjetili studenti Filozofskog fakulteta – Odsjek pedagogija.

Cijeneći značaj Nacionalne i univerzitetske biblioteke našoj zemlji kao kulturne i obrazovne institucije studenti III godine Odsjeka za pedagogiju su izrazili želju da posjete našu instituciju u okviru andragoške prakse koja se sastoji iz boravka i posjeta ustanovama, organizacijama i centrima koji pružaju usluge obrazovanja odraslih.

Tom prilikom studentima je upriličeno upoznavanje sa djelovanjem ove institucije, njenim ciljevima, zadacima, funkcijama kao i servisima koje nudi svojim korisnicima, posebno onog djela koji se odnosi i na cjeloživotno učenje bibliotekara, ali i korisnika biblioteke.

Omogućena je i prezentacija Centra za permanentno obrazovanje koji se nalazi u sklopu NUBBiH, ali i kratak obilazak NUBBiH - prvenstveno mjesta njihovog interesovanja kao što su opće čitaonice, Austrijska biblioteka/čitaonica, čitaonica za naučne radnike i kataloga.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005