• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

20141111 113853

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH je 10. novembra 2014. godine održan kurs COBISS Inventar. Kursu su prisustvovali bibliotekari iz osam biblioteka članica sistema COBISS.BH. Ovo je bio prvi kurs namijenjen reviziji / inventaru u okviru sistema COBISS koji je održan za bh. biblioteke. Praktičan dio kursa održan je sutradan, 11. novembra  u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci “Derviš Sušić”, Tuzla (NUBTZ). Svi bibliotekari koji će učestvovati u reviziji bili su u prilici da prođu obuku i da se upoznaju sa načinom rada i izvođenja revizije. NUBTZ je prva biblioteka koja će uraditi reviziju u okviru sistema COBISS.

Kurs je vodio mr. Dušan Stošič, instruktoir iz Instituta informacijskih znanosti u Mariboru (IZUM), a asistent instruktora je bila Tanja Žuran Putora.

 

Spisak bibliotekara učesnika kursa COBISS Inventar

Minela Đelmo - Akademija nauka i umjetnosti BiH

Mirha Mehović - Ekonomski fakultet u Sarajevu

Narcisa Rastoder - Ekonomski fakultet u Sarajevu

Senija Kovač - Javna ustanova Gradska biblioteka Visoko

Nadžida Kurspahić - Javna ustanova Gradska biblioteka Visoko

Leijla Džinić - Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Aldijana Ajaz - JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka, Bihać

Indira Alijagić - Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla

Amira Omerćehajić - Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla

Zijad Sarajlić - Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla

Maksida Sijerčić - Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla

Belma Avdić-Jusić - Opća biblioteka Zenica

Nevenka Hajdarović - Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo

Eldin Hodžić - Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo

Dženana Tuzlak - Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo

Nadina Grebović-Lendo - Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo

Muamera Smajić - Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo

Aldin Huskić - Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo

Azra Suljkanović - Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla

Alisa Muharemagić - Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla

Sabina Babajić - Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla

 

Učesnici praktičnog dijela kursa u NUB „Derviš Sušić“, Tuzla

Nusreta Džihanović, Amira Omerćehajić, Maksida Sijerčić, Zijad Sarajlić, Azra Suljkanović, Sejbin Damadžić, Denis Memić, Enisa Žunić, Saliha Kosovac, Sabina Babajić, Rusmira Krpić, Muhterema Halilović, Fadila Bolić, Emina Duraković, Zekira Kikanović, Alisa Muharemagić, Suzana Antunov, Amela Galešić, Sanja Dukić, Enisa Osmančević, Indira Alijagić, Nevenka Hajdarović, Eldin Hodžić, Aldin Huskić.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005