• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Godišnji sastanak članica TEL-a (The European Library) održan je 15-16. septembra 2014. godine u Hagu. Na sastanku se govorilo o novim TEL-ovim uslugama i promociji sa posebnim akcentom na mogućnostima koje TEL nudi članicama.

Sastanku je prisutvovao i dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH. Dr. I. Ovčina je imao izlaganje u sklopu sesije posvećene članicama iz Jugoistočne Evrope. U svom izlaganju govorio je o potrebi razvoja i uspostavljanja infrastrukture koja bi u potpunosti podržala sve ono što TEL nudi (e-usluge, veću dostupnost online kolekcija i sl.). Vidljivost Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH na TEL-ovom portalu je za sada prisutna kroz OPAC.

U cilju boljeg razumijevanja kako i na koji način TEL može pomoći bibliotekama da promoviraju bibliotečke kolekcije i usluge, dr. I. Ovčina je pozvao direktoricu TEL-a Louise Edwards da predstavi nove TEL-ove projekte na 8. međunarodnoj konferenciji „Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja: Kvalitet usluga i standardi“ koju organizira Asocijacija BAM u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način bosansko-hercegovačke biblioteke će imati priliku da se bolje upozanju sa radom ovog veoma važnog tijela za razvoj bibliotečkih kolekcija u digitalnom dobu.Louise Edwards je sa zadovoljstvom prihvatila poziv i imat će prezentaciju na temu: „Achieving quality and impact for Europe’s library collections”. Konferencija će se održati 10-11. oktobra u Sarajevu i Travniku.

Više informacija o TEL-u i Godišnjem sastanku vidi  na: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005