• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Povodom obilježavanja stogodišnjice uništenja Univerzitetske biblioteke u Leuvenu (Belgija) 25. avgusta 1914. godine, Goethe-Institut u Briselu, British Council u Briselu i Univerzitet u Leuvenu organizirali su  međunarodnu konferenciju na temu Šta gubimo kada izgubimo biblioteku? Univerzitetska biblioteka u Leuvenu  se smatra najstarijom bibliotekom u Belgiji koju je osnovao Papa  Martin V 1425. godine, a njeno uništenje vezano je za ratna dejstva tokom Prvog svjetskog rata. Konferencija je trajala u periodu od 9-11. septembra 2015. godine.

Organizatori ove konferencije u pozdravnoj poruci poručili su da paljenje ili uništavanje knjiga - i materijalne baštine – jeste simbol  koji proizvodi mnoga pitanja: šta zajednica gubi, šta grad ili zemlja gubi kada se biblioteka pretvori u pepeo? Historija svjedoči da primjeri dolaze iz svih vremena i sa različitih geografskih lokacija.

S obzirom na blisku prošlost u kojoj je Bosna i Hercegovina 25/26. avgust 1992. godine izgubila u plamenu blizu 90 % fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke, pozvani predavač na ovoj konferenciji je bio i dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH. U svom izlaganju govorio je o danu kada je Bosna i Hercegovina izgubila veliki dio dokumentarnog naslijeđa, o spašavanju specijalnih kolekcija i rekonstrukciji fonda nakon paljenja, ali i aktivnostima NUBBiH danas sa posebnim akcentom na učešće u međunarodnim projektima i međunarodnim strukovnim udruženjima. Oslanajući se na međunarodne konvencije, dr. I. Ovčina govorio je o kulturnoj baštini i njenom očuvanju: ,,Kulturna baština, koju u skladu s UN-ovom konvencijom treba zaštititi, često je bila  direktna meta agresije. Ilustrativan primjer je Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Zgrada u kojoj se nalazila biblioteka, poznata kao "Vijećnice", izgrađena je 1894. godine u pseudo-maurskom stilu. Dakle, osim fonda radi se i o uništavanju jednog izuzetno vrijednog objekta sa jasnim strateškim ciljem: uništavanjem kulturno-historijskog naslijeđa koje svjedoči multikulturalna i multikonfesionalna Bosna i Hercegovina.”

Također, govorio je i o tome kako je Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine  odmah nakon razornog požara 1992. godine počela rekonstruirati fond i uprkos paljenju sačuvala najdragocjenije primjerke bosanskohercegovačkog dokumentarnog naslijeđa: rukopise, inkunabule, raritete i sl.

Činjenica jeste  da su obje biblioteka gorile u plamenu na isti dan, ali vremenski gledano na početku i kraju 20. stoljeća.

Osim što se govorilo o prošlosti, na ovoj konferenciji, posebna pažnja posvetila se načinima očuvanja kolekcija danas sa posebnim fokusom na digitalizaciju. Dr. Ismet Ovčina je učestvovao u radu ove konferencije uz finansijsku podršku Goethe institute u BiH na čemu smo im izrazito zahvalni.

20150909 114138  IMG 1872

IMG 1890


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005