• (+387) 33 275 300
 • ured.direktora@nub.ba
 • Ponedjeljak - Petak
  07:30 - 18:00

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

69 GODINA POSTOJANJA I RADA

 

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate obilježavanje 69 godina postojanja i rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

VIJEĆNICA, 04.12.2014.

 10:00 – 12:00

 

P R O G R A M

Svečana akademija:

 • Dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH
 • Prof. dr. Adila Pašalić-Kreso, potpredsjednica Akademije nauka i umjetnosti BiH
 • Ljiljana Prelčec, sekretar Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
 • Prof. dr. Faruk Mekić, prorektor Univerziteta u Sarajevu
 • Ivana Tolj, predstavnica Ambasade Republike Austrije

Promocija knjige: „Biblioteka koja ima prošlost i budućnost: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine“, autorice mr. sc. Amre Rešidbegović

 • Dr. Ismet Ovčina, recenzent
 • Prof. dr. Senada Dizdar, Filozofski fakultet u Sarajevu

Promocija projekta: „Princ Franz Ferdinand i Sophie: digitalna narativna priča“

 • Mr. sc. Nadina Grebović-Lendo, NUBBiH
 • Ibrahim Spahić, predsjednik Kulturnog foruma BiH

LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005