• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH je od 17.-19. decembra 2014. godine održan kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Pozajmica. Kursu su prisustvovali bibliotekari iz osam biblioteka koje koriste automatiziranu pozajmicu i četiri biblioteke koje namjeravaju uključiti automatiziranu pozajmicu u proces rada sa korisnicima. 

Kurs je vodila Tanja Žuran Putora, instruktoir iz Instituta informacijskih znanosti u Mariboru (IZUM), a asistent instruktora je bila Merima Arslankadić (NUBBIH).

Spisak polaznika tečaja / kursa Upotreba programske opreme COBISS3/Pozajmica

Br.

Ime i prezime

Biblioteka  / Knjižnica

Mjesto

1.

Gordana Simić

Ekonomski fakultet UNSA

Sarajevo

2.

Admira Begović

Filozofski fakultet UNSA

Sarajevo

3.

Narcis Tepić

Filozofski fakultet UNSA

Sarajevo

4.

Senija Kovač

Gradska biblioteka Visoko

Visoko

5.

Melisa Skopljak

Gradska biblioteka Visoko

Visoko

6.

Aldijana Ajaz

Kantonalna i univerzitetska biblioteka, Bihać

Bihać

7.

Muhterema Halilović

Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”

Tuzla

8.

Alisa Muharemagić

Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić”

Tuzla

9.

Edina Čolaković

Opća biblioteka Zenica

Zenica

10.

Mubera Čavčić

Narodna biblioteka Goražde

Goražde

11.

Merima Lendo

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

Sarajevo

12.

Saima Čaušević

Pravni fakultet UNSA

Sarajevo

13.

Elvisa Spahović-Kadrić

Parlamentarna skupština BiH

Sarajevo

14.

Jasminka Trešnjo

Univerzitet “Džemal Bijedić”

Mostar

15.

Nikolina Jurić

Narodna knjižnica Hercegovačko-neretvanske županije

Mostar

 

{gallery}c3_20141219{/gallery}


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005