• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Izložba Srebrenica 20 godina poslije: iz fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH

 

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ove godine obilježava 70 godina postojanja i rada u misiji obrazovanja, nauke i kulture. U nizu aktivnosti predviđeno je i održavanje različitih tematskih izložbi. U mjesecu julu planirana je izložba povodom obilježavanja 20. godišnjice od pada Srebrenice pod nazivom

 

Srebrenica 20 godina poslije: iz fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH

Vijećnica, 9. juli 2015. godine, 12:00 sati

 

Izložba prikazuje građu iz fondova NUBBiH-a na temu Srebrenice u periodu od 1995. godine na ovamo što uključuje monografske publikacije, serijske publikacije, press clipping domaće i strane periodike, plakate i sličnu građu. Kao poseban dio izložbe izdvaja se press clipping iz 1995. godine, a riječ o je novinskim člancima iz The Guardiana, Independenta, The Observera i drugih. Cilj izložbe je prikazati građu koju baštini Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH na temu Srebrenice.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005