• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Canakkale, april 2015

Dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, učestvovao je na Konferenciji pod nazivom „Interkulturalni dijalog i biblioteke“, sa predavanjem „Rat i kulturno naslijeđe“, u okviru održavanja 51. „Nedjelje biblioteke“, koja je ove godine, u organizaciji Ministarstva kulture i turizma Republike Turske, posvećena obilježavanju stogodišnjice Galipoljske bitke, Canakkale.

U svome izlaganju, Dr. Ovčina je  predočio ilustrativan primjer ratne destrukcije kulturnog naslijeđa, navodeći razaranje Vijećnice - Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine tokom rata u BiH 1992-1995. Također, osvrnuo se na relevantne konvencije kojima se nastoji preduprijediti uništavanje kulturnog naslijeđa u ratnim i post-ratnim okolnostima (UNESCO-ovu ; Hašku i Londonsku konvenciju), ali i izrazio zabrinutost zbog flagrantnog kršenja odredbi pomenutih konvencija, naglašavajući da kulturno naslijeđe treba sačuvati za buduće generacije. „Želimo da se to ne desi nikome više, jer historija nas uči da oni koji žele da zaustave progresivne ideje i slobode, često se fokusiraju na uništavanje biblioteka, knjiga i kulturnog naslijeđa, onemogućavajući i zabranjujući njihov rad i paleći knjige i uništavajući kulturno naslijeđe.“, kazao je u svome izlaganju Dr. Ovčina.

{gallery}can{/gallery} 


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005