• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine je u ponedjeljak, 23.02.2015. organizirana dodjela naučnih, stručnih i univerzitetskih knjiga, koje je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke otkupilo tokom 2014. godine, kao društveno vrijedna izdanja domaćih autora.

Knjige su uručene predstavnicima: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine; Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać; Biblioteka Univerziteta u Zenici; Biblioteka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru; Sveučilišna knjižnica u Mostaru; Biblioteka Univerziteta u Tuzli; Orijentalni institut; Institut za jezik; Institut za historiju i Biblioteka Zemaljskog muzeja BiH.

U ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, knjige su uručili gosp. Adnan Zeković, sekretar Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i mr. Jasmin Branković, pomoćnik ministra.

Dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH, se, u ime institucija i ustanova kojima su knjige dodijeljene, zahvalio, te naglasio da se ovaj vid podrške Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke odvija u kontinuitetu već nekoliko godina i da je vrlo značajan za popunjavanje knjižnih fondova biblioteka i instituta. 

{gallery}nub_20150223{/gallery}


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005