• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Dr. Ismet Ovčina i kolektiv Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, pridružili su se jučer akciji „Dežuram za Muzej“, koju je, u okviru projekta „Ja sam Muzej“, pokrenulo Udruženje „Akcija za kulturu“. Ovom simboličnom gestom, zaposlenici NUBBiH su izrazili svoju duboku empatiju i kolegijalnu solidarost sa kolektivom Zemaljskog muzeja, ali i odaslali poruku nadležnima da je krajnje vrijeme da se okonča dvije decenije duga pravno-finansijska agonija institucija kulture kojima je osnivač Bosna i Hercegovina. Među „prozvanima“ za rješavanje statusa sedam institucija kulture je i Visoki predstavnik za BiH, Nj.E. Valentin Inzko, jer ima mandat da tumači Mirovni sporazum iz Daytona, u kojem su sadržane odredbe o kontinuitetu zakona i nedvojbena činjenica da je BiH osnivač ovim institucijama.

Za kolektiv NUBBiH je dodatni motiv da se na današnji dan uključi u akciju „Dežuram za muzej“, bilo obilježavanje datuma granatiranja Vijećnice, u kojoj je do prije 23 godine imala više od pet decenija plodotvornog  djelovanja. Zbog toga je, sa naročitim senzibilitetom i pijetetom, kolektiv NUBBiH  posjetio Vijećnicu, prisjećajući se posebno trenutaka spašavanja knjiga, kao i stradalih kolegica i kolega.

Paradoksalna je činjenica da i pored toga što je NUBBiH u važećim dokumentima jedini legalni korisnik objekta Vijećnica, od trenutka kada je ovaj hram kulture iznova otvoren, ulazak i pristup zaposlenicima je moguć isključivo uz odobrenje Uprave Grada Sarajeva. Takođe, u protekloj godini dana, niko od nadležnih nije kontaktirao, niti informirao predstavnike NUBBiH u vezi sa eventualnim useljenjem i korištenjem prostora koji su predviđeni za NUBBiH. U tom kontestu, kolektiv NUBBiH upozorava nadležne da se na ovaj način zloupotrebljava trenutno neriješen pravno-finansijski status NUBBiH (za koji je u konačnici nadležan osnivač), što je nemoralno i nezakonito.

Kolektiv NUBBiH podržava aktivnosti Ministra Civilnih poslova BiH, gospodina Adila Osmanovića i Vijeće ministara BiH na pravcu rješavanja dugogodišnje agonije sedam institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu i očekuje od svih nadležnih da daju doprinos tom procesu, kako bi se obezbijedili adekvatni uslovi za redovan rad ovih nemjerljivo vrijednih institucija koje čuvaju višestoljetnu kulturnu baštinu naroda i građana Bosne i Hercegovine.

{gallery}muzej{/gallery}


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005