• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

ISSN mreža (The International Centre for the registration of serial publications), koja trenutno obuhvaća 88 nacionalnih centara i Međunarodni centar sa sjedištem u Parizu, ove godine  proslavlja  svoju 40. godišnjicu. Međunarodni centar ISSN službeno je osnovan u Parizu 1975. godine, pod uslovima iz sporazuma potpisanog između UNESCO-a i Francuske, zemlje domaćina Međunarodnog centra. Međunarodni centar ISSN koordinira aktivnosti zemalja članica. Odgovoran je za održavanje i objavljivanje podataka iz cijelog svijeta u međunarodnom ISSN registru http://portal.issn.org/. Također je odgovoran za dodjeljivanje ISSN-a na međunarodnim publikacijama, kao i publikacijama koje se izdaju u zemljama koje nemaju Nacionalni ISSN centar.

Bosna i Hercegovina je članica ISSN mreže od 1998. godine. ISSN Centar BiH prati sve aktivnosti koje se dešavaju u sklopu ISSN mreže, kao što su ROAD, ABES, PRESSoo, The Keepers Registry.

 ISSN 40

Članovi upravnog odbora ISSN-a sa generalnom direktoricom Gaëlle Bequet

U okviru obilježavanja 40. godišnjice ISSN-a (International Standard Serial Number), u Parizu je održan sastanak za članove Upravnog odbora na kojem je prisustvovao i dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Na ovogodišnjem sastanku prihvaćeni su finansijski i stručni izvještaji Međunarodnog ISSN centra, te je usvojen i godišnji plan rada.

Takođe za ovu priliku, izrađen  je poseban blog ISSN-a za godišnjicu i tu su objavljeni  istorijski dokumenti o Međunarodnom centru, kao i dokumenti koje su dostavili Nacionalni centri, kao što su stare i novije slike zgrada, ureda, kolega, letaka i brošura, arhiva službenih pisama, intervjua i članaka objavljenih u raznim publikacijama. Na blogu se nalazi i prezentacija  ISSN centra Bosne i Hercegovine. Više o blogu na http://40years.issn.org/.

Tokom cijele 2015. godine, ISSN mreža će organizirati događaje za biblioteke, izdavače i korisnike svojih usluga. ISSN mreža će promovirati 40. godišnjicu na različitim stručnim skupovima, kao što su 2015 IFLA-konferenciji u Cape Town, American Library Association (ALA), UKSG .


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005