• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Na sastanku Generalne skupštine Međunarodnog ISSN centra, koja je održana od 12. do 13. juna 2014. godine u prostorijama UNESCO-a u Parizu, izabran je novi Upravni odbor.

Direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, dr. Ismet Ovčina, izabran je za člana Upravnog odbora Međunarodnog ISSN centra. Upravni odbor sastoji se od deset izabranih predstavnika zemalja članica i predstavnika UNESCO-a i Francuske. U novoizabranom Upravnom odboru zastupljene su sljedeće zemlje: Argentina, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Finska, Hrvatska, Kina, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Turska i Velika Britanija.

Za predsjednika novog ISSN odbora izabran je Mr. Karl Debus Lopez, predstavnik Sjedinjenih Američkih Država. Takođe od 1. marta 2014. godine na čelu Međunarodnog ISSN centra u Parizu nalazi se nova direktorica Mrs Gaëlle Béquet.

Međunarodni ISSN centar je autonomna međudržavna ustanova koja usklađuje rad međunarodne mreže za identifikaciju i dodjelu ISSN-a serijskim publikacijama i drugoj kontinuiranoj građi, osigurava zajedničke alate za sve zemlje članice, održava Registar ISSN-a .

ISSN (International Standard Serial Number) je međunarodni standardni broj serijske publikacije kojim se ona imenuje nezavisno o zemlji izdavanja, jeziku ili pismu, učestalosti izlaženja, mediju. Međunarodnu mrežu čine nacionalni centri 88 zemalja. ISSN Portal obuhvaća više od 1.700.000 zapisa za serijske publikacije i drugu neomeđenu građu na svim medijima, a godišnje se povećava za više od 70.000 zapisa.

Bosna i Hercegovina je članica je ovog međunarodnog sistema od 1998. godine, a poslove nacionalnog centra obavlja ISSN centar Bosne i Hercegovine koji je sastavni dio Nacionalne i univerzitetska biblioteke u Sarajevu.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005