• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

ISSN BH logo

Godišnji sastanci nacionalnih agencija za ISBN (International Standard Book Number), ISSN (International Standard Serial Number) i ISMN (International Standard Music Number) održani su prvi put zajedno, u Istanbulu, od 15. do 19. septembra 2014. godine.

Sastancima su prisustvovali izvršni direktori i članovi upravnog odbora International ISBN Agency (Međunarodna agencija ISBN), ISSN International Centre (Međunarodni centar ISSN), International ISMN Agency (Međunarodna agencija ISMN), voditelji nacionalnih agencija, gosti iz agencija ISRC (International Standard Recording Code - Internacionalni standard za identifikaciju muzičkih audio- i videozapisa, https://www.usisrc.org/), ISTC (International Standard Text Code – Internacionalni standardni tekst Code, http://www.istc-international.org/) ISNI (International Standard Name Identifikator, http://www.isni.org), ISBN-A (Actionable ISBN), DOI (Digital Object Identifier, http://www.doi.org) predstavnici izdavača zemlje domaćina i Poljske. Ispred nacionalnih centara Bosne i Hercegovine sastancima su prisustvovale voditeljice centara, Adisa Žero (Centar za ISSNBiH) i Nevenka Hajdarović (Centar za ISBNBiH i Centar za ISMNBiH).

Organizator i domaćin godišnjih sastanka bilo je Ministarstvo kulture i turizma Turske pri kojem djeluju turski centri za ISBN, ISSN i ISMN.

Sastanci su održani na univerzitetu Istanbul Commerce University, a prisutno je bilo oko stotinu predstavnika iz više od pedeset zemalja članica sistema ISBN, ISSN i ISMN (Armenija, Brazil, Bugarska, Egipat, Francuska, Hrvatska, Irska, Indonezija, Kina, Njemačka, SAD, Srbija, Švicarska i dr.).

DSC01581

SASTANAK AGENCIJA ISBN

Izvještaj o radu Međunarodne agencije ISBN (International ISBN Agency) podnijela je direktorica agencije Stella Griffiths. Prvi dio izvještaja odnosio se na budžet Agencije ISBN i u njemu je istaknuto pozitivno poslovanje agencije. Nacionalne agencije, članice Međunarodne agencije ISBN, plaćaju godišnju članarinu koja se utvrđuje na osnovu nacionalnog bruto-dohotka.

Podneseni su izvještaji sa regionalnih sastanaka nacionalnih agencija. Dogovoreno je da se 2015. godine sastanak agencija ISBN održi u Indoneziji (Bali), a regionalni sastanak balkanskih zemalja u Bugarskoj (Sofija).

Posebna pažnja poklonjena je predstavljanju novog weba Agencije (http://www.isbn-international.org).

Nacionalne agencije ažuriraju podatke o svojim izdavačima na webu od 2012. godine. Stranica pruža veliki broj informacija za izdavače i korisnike.

ISBN (International Standard Book Number) prvi put je publikovan 1972. godine, mada se kao godina uspostavljanja Standard Book Number smatra 1965, a 2015. godine bit će obilježen i jubilej – 50 godina standardnog broja za knjigu.

Na osnovu standardnog broja za knjigu, periodiku i muzikalije radi se EAN kod, gdje se knjiga, muzikalija i periodika tretiraju kao proizvodi, ali uz napomenu – proizvod od posebnog društvenog interesa.

U Međunarodnu agenciju ISBN uključeno je više od 150 nacionalnih agencija iz više od 200 zemalja sa registriranih oko dva miliona izdavača.

SASTANAK AGENCIJA ISSN

Voditeljica sastanka Međunarodnog centra ISSN bila je direktorica Gaëlle Bequet. Na sastanku se raspravljalo o tekućim problemima Međunarodne mreže ISSN-a (http://www.issn.org), kao što su priprema novog izdanja priručnika za ISSN, strateški plan mreže ISSN, lažne naučne serijske publikacije, izvještaji nacionalnih centara, iskustva u radu Virtue, novi projekti i radne grupe, kao i osvrt na prošlogodišnji sastanak i izvještaj Međunarodnog centra ISSN.

Posebna pažnja je bila posvećena pripremi za obilježavanje 40. godišnjice od osnivanja Međunarodnog centra ISSN i dodjeli prvih brojeva ISSN. Godišnji sastanak za 2015. održat će se u septembru u Beogradu.

ISSN je svjetska mreža za identifikaciju serijskih publikacija. Osnovana je u sklopu UNESCO-ova programa UNISIST i djeluje uz pomoć UNESCO-a i Vlade Republike Francuske, a čine je 88 nacionalnih centara. Registar ISSN-a broji više od 1,7 miliona zapisa serijskih publikacija iz 180 zemalja na više od 150 jezika.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je pristupila mreži ISSN 1998. godine i od tada aktivno učestvuje u radu mreže sa publikacijama registrovanim i izdatim u Bosni i Hercegovini.

SASTANAK AGENCIJA ISMN

Na godišnjem sastanku najmlađe od tri agencije, Međunarodne agencije ISMN (International ISMN Agency, http://www.ismn.org), čije sjedište je u Berlinu, izvještaj o radu je podnio direktor Agencije, dr. Hartmut Walravensu. U izvještaju su naglašeni postignuti pozitivni rezultati u proteklom periodu, a također je govoreno o izazovima sa kojima se susreće Agencija, a posebno o nepoštivanju ISMN-a od strane tvrtke Amazon.

Muzikalije i notnu građu ne izdaje veliki broj izdavača, niti se izdaje veliki broj naslova. U Agenciji ISMN sudjeluje 59 nacionalnih centara.

Centar za ISMN Bosne i Hercegovine osnovan je u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH 2005. godine i do sada je registrirao 17 izdavača muzikalija.

Godišnji sastanak Agencije ISMN za 2015. godinu bit će održan na ostrvu Bali (Indonezija).

Prisustvovanje godišnjim sastancima međunarodnih agencija za ISBN, ISSN i ISMN voditeljicama bh. centara bila je prilika da se na jednom mjestu upoznaju sa svim aktivnostima međunarodnih centara, planiranim aktivnostima, da ostvare kontakte i razmijene iskustva sa menadžmentom agencija i kolegama iz raznih zemalja.

 


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005