• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

55 godina u misiji kulture

55 godina u misiji kulture

  • 1088

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine : 55 godina u misiji kulture : [1945-2000] = National and University Library of Bosnia and Herzegovina : 55 years in mission of culture


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005