• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Vijećnica - prepoznatljivi simbol...

Vijećnica - prepoznatljivi simbol...

  • 1276

Ovčina Ismet | Polimac Sonja | Rešidbegović, Amra

Vijećnica - prepoznatljivi simbol Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine = Vijećnica - a recognizable symbol of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005