• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Silvije Strahimir Kranjčević

Silvije Strahimir Kranjčević

  • 1346

Kulturnohistorijska zaostavština Silvija Strahimira Kranjčevića : Objedinjavanje građe u fondovima Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine o kulturnohistorijskoj zaostavštini Silvija Strahimira Kranjčevića = Cultural and Historical heritage of Silvije Strahimir Kranjčević : Consolidation of materials in the collections of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina funds on the cultural and historical heritage of Silvije Strahimir Kranjčević


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005