• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

ISBN - International Standard Book Number

20420 Views
Telefon/Fax: +387 33 275 331 |  E-mail:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 Kontakt osoba: STELA VITEŠKIĆ
Obrazac za dodjelu ISBN broja (klikni za preuzimanje)

 Što je ISBN

ISBN je međunarodni sistem brojčanog označavanja publikacija sa svrhom jednokratne identifikacije svih omeđenih publikacija. To je jedinstven i nezamjenjiv broj za samo jedan naslov ili izdanje knjige (tj. omeđene publikacije), samo jedan svezak i samo jedno neizmijenjeno izdanje istog izdavača.


Kako je sastavljen ISBN

ISBN je sastavljen od kratice ISBN i deset brojeva raspoređenih u četiri skupine odvojene crticom ili razmakom:

skupina brojeva označava nacionalnu, geografsku, jezičku ili drugu odgovarajuću skupinu,

skupina označava izdavača unutar prve skupine,

skupina brojeva je oznaka naslova,

skupina je kontrolni broj ISBN 9958-48-001-8

9958 - broj za Bosnu i Hercegovinu

48 - oznaka izdavača

001 - oznaka naslova

8 - kontrolni broj


Koje publikacije dobivaju ISBN

•  knjige,

•  brošure,

•  publikacije na različitim medijima,

•  didaktički kompleti (filmovi, video i folije),

•  knjige na kasetama,

•  kompjutorski programi,

•  elektronske publikacije (strojno čitljivi zapisi, CD-ROM),

•  mikrooblici,

•  publikacije na Brailleovom pismu,

•  geografske karte namijenjene tržištu,

•  grafičke mape sa naslovnom stranicom.


Koje publikacije ne dobivaju ISBN

•  serijske publikacije (novine i časopisi nose ISSN),

•  muzikalije (nose ISMN),

•  separati iz časopisa,

•  grafički materijali i grafičke mape bez naslovne strane i teksta,

•  reklamni materijali

•  prodajni katalozi,

•  katalozi knjiga,

•  umjetnički katalozi bez bibliografske vrijednosti,

•  proizvodni programi,

•  cjenovnici,

•  prospekti,

•  uputstva za upotrebu,

•  tehnička uputstva,

•  pozivi,

•  plakati,

•  zidne novine,

•  leci,

•  pozorišni i koncertni programi priredbi,

•  katalozi izložbi bez dužeg teksta (obično presavijeni na jednom listu),

•  nastavni programi i planovi rada za škole i druge obrazovne ustanove,

•  izvještaji i drugi materijali škola u obliku rukopisa/tiskopisa, radne bilježnice i listovi,

•  bojanke bez teksta, materijali za izrezivanje,

•  razglednice,

•  različiti džepni kalendari, rokovnici,

•  obrasci, formulari, upisni listovi,

•  muzičke kasete i CD-ovi

•  igračke


Publikacije sa dvostrukim obilježavanjem (ISBN i ISSN)

Neke publikacije imaju dva međunarodna sistema obilježavanja:

ISSN (International Standard Serial Number) za serijske publikacije i

ISBN (International Standard Book Number) za monografske publikacije.

Publikacije koje dobivaju oba sistema obilježavanja su:

posebna izdanja,

radovi,

djela naučnih i sličnih institucija.

Najčešće publikacije koje imaju dvostruko obilježavanje su izdanja akademija nauka i nekih instituta. Te publikacije imaju serijski karakter, ali svaka se može posmatrati i kao monografska publikacija jer ona ima svoj stvarni naslov, a često i autora.

Dvostrukim obilježavanjem monografskih serija omogućeno je njihovo praćenje i kao serijskih i kao monografskih publikacija.


ISBN i elektronska građa

ISBN se dodjeljuje knjigama i drugim omeđenim publikacijama na različitim elektronskim medijima (disketa, CD-ROM, mrežna knjige i programska podrška)


Ko dodjeljuje ISBN izdavačima?

ISBN dodjeljuje nacionalni centar za ISBN koji djeluje u okviru Međunarodne ISBN agencije u Londonu. ISBN u Bosni i Hercegovini određuje Centar za ISBN BiH (e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.)


Kako se izdavač uključuje u ISBN sistem

Svaki izdavač koji se želi uključiti u ISBN sistem treba:

popuniti upitnik,

priložiti izdavački plan i

rješenje o registraciji.

Na temelju toga izdavač ulazi u adresar izdavča i zauzima odgovarajuće mjesto u ISBN sistemu. Podaci o izdavačima uključenim u ISBN sistem objavljuju se svake godine u međunarodnom registru izdavača Publishers’ International ISBN Directory koji godišnje izdaje Međunarodna agencija za ISBN u Londonu (International ISBN Agency).


Uputstvo za dodjelu ISBN-a

ISBN se dodjeljuje:

prvom izdanju knjige,

svakom sljedećem izdanju ukoliko ono donosi izmjenu teksta, izmjenu uveza, izmjenu formata,

publikacijama u više svezaka (dobivaju jedan zajednički broj za cjelinu), a svaki svezak nosi svoj ISBN i ISBN cjeline

ako publikacija izlazi kao rezultat suradnje dvaju ili više izdavača, svaki izdavač treba navesti svoj ISBN, a prije svega ISBN navodi izdavač zadužen za distribuciju,

publikacijama koje su prijevod obavezno je navesti ISBN izvornog izdanja.


Gdje se štampa ISBN

Za štampane publikacije ISBN se mora pojaviti na više mjesta u publikaciji:

u CIP-u, na poleđini naslovnog lista,

na dnu naslovne strane,

na zadnjoj strani korica,

na zadnjoj strani omota i na zadnjoj strani zaštitne kutije ili omota.

Za elektronske publikacije ISBN broj se navodi:

na naljepnici diskete, CD-ROM-a,

na ambalaži,

na naslovnom zaslonu diskete, CD-ROM-a ili mrežne publikacije,

u uvodnim špicama (film, video).

Ispred brojeva mora obavezno stajati međunarodna kratica ISBN. Broj mora da bude uočljiv za ljudsko oko.


Prednosti ISBN-a

ISBN prati proizvod od trenutka proizvodnje,

predstavlja suvremeno i značajno sredstvo racionalizacije,

pruža mogućnost lakše i bolje identifikacije publikacija.


ISBN služi kod:

uvoza-izvoza,

obrade narudžbi,

evidencije prednarudžbi,

fakturisanja,

službe skladištenja,

inventure,

međubibliotečke pozajmice,

 marketinga.


EAN prugasti kod za knjige

EAN (European Article Numbering – Evropsko označavanje proizvoda brojevima) EAN kōd je kōd za međunarodni sistem oznažavanja proizvoda brojevima. Na osnovu ugovora između Međunarodne ISBN agencije i Evropskog udruženja za brojčano označavanje proizvoda (Association Europeenne numeration des articles) izdavači mogu koristiti prugasti kōd. EAN prugasti kōd za knjige sastavljen je od oznake za knjigu kao proizvod (978) i ISBN-a bez kontrolnog broja.

Npr: ISBN 9958-40-000-6 ISBN bez kontrolnog broja 9958-40-00

Dodaje se EAN kōd za knjige 978

978995840000 EAN sa kontrolnim brojem (izračunat po pravilima EAN)

978995840001

EAN prugasti kōd na knjizi je optički čitljiv prikaz njezinog ISBN-a. Pošto ISBN centar dodijeli ISBN broj publikaciji, izdavač je dužan da ISBN broj dostavi štampariji koja će na osnovu njega izraditi EAN kōd na zadnjem koričnom listu. Prelaskom optičkog čitača preko EAN koda dobije se niz stručnih, naučnih, poslovnih podataka o knjizi.


OBAVEZNI/OBVEZNI PRIMJERAK

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, a u svrhu zaštite kulturnog naslijeđa, prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korištenje sveukupnu građu koja dokumentira i izražava sveukupno bosanskohercegovačko stvaralaštvo. U tu svrhu Zakon o bibliotečkoj djelatnosti obavezuje izdavače svih vrsta štampanih i neštampanih publikacija, odnosno štampane i neštampane, audiovizuelne i elektroničke građe na redovito dostavljanje 10 primjeraka obaveznog primjerka Nacionalnoj i univerzitetskoj  biblioteci BiH.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005