• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Program stručnih ispita

7861 Views

Program permanentnog obrazovanja bibliotekara u obuhvata  kurseve, seminare i radionice iz 5 tematskih cjelina.

Tematske cjeline:

•  Trening trenera - obuka predavača

•  Obrazovanje korisnika

•  Bibliotečka pismenost

•  Informacijska pismenost

•  Informatizacija biblioteka u BiH (edukacija u pripremi)

Trening trenera se održava dva puta godišnje na početku godine i predstavlja pripremu trenera za održavanje godišnje obuke

Obrazovanje korisnika se sprovodi tokom čitave godine i sastoji se u demonstraciji i obuci za korištenje baza podataka u NUBBiH


Kurs I - BIBLIOTEČKA PISMENOST

Bibliotečka pismenost je kurs iz osnovnog bibliotečko-informacijskog znanja i vještina i priprema je za polaganje stručnih ispita. Održava se jedanput godišnje, u februaru ili martu. Traje 4 dana, tj. 32 sata. Radi se u grupama po 12-19 polaznika. Polaznicima je obezbijeđena oprema, literatura, osvježenje. Cijena kursa je 250,00 KM.

Za dodatne informacije kontakt osoba Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predmeti i teme:

DOKUMENTARNO KULTURNO NASLIJEĐE

•  Historija i razvoj pisma

•  Historija knjige. Rukopisna knjiga

•  Razvoj štampe. Štampana knjiga

•  Historija biblioteka

BIBLIOTEČKO POSLOVANJE

•  organizacija rada u javnim, školskim, fakultetskim i specijalnim bibliotekama

•  organizacija i izgradnja kolekcija u bibliotekama

•  tehnologija rada u bibliotekama

•  prostor i oprema biblioteka

•  stručni kadar

•  korisnici i korištenje biblioteka

•  otvoreni pristup informacijama i kolekcijama

•  nabavka bibliotečke građe ciljevi, metode, kriteriji nabavne politike u izgradnji i razvoju bibliotečkih kolekcija

•  pročišćavanje fondova

•  bibliotečka statistika

•  bibliotečka politika

•  zakonodavstvo i standardizacija u bibliotečkoj djelatnosti

UNIVERZALNA BIBLIOGRAFSKA KONTROLA

•  uvod u bibliografiju i osnove bibliografije

•  metodologija bibliografskog rada

•  bibliografija na Internetu

•  bibliografija Bosne i Hercegovine

KATALOGIZACIJA

•  uvod u formalnu obradu bibliotečke građe

•  vrste i oblici kataloga

•  međunarodni standardi za bibliografski opis svih oblika publikacija (ISBD)

•  ISBN, ISMN, ISSN, CIP

•  bibliotečki softveri

•  praktični rad - vježbe

INTELEKTUALNA SLOBODA U BIBLIOTEKAMA

•  Uvod i osnovi intelektualne slobode

•  Principi i dokumenti intelektualne slobode


Kurs II - INFORMACIJSKA PISMENOST

Informacijska pismenost je kurs iz osnovnog bibliotečko-informacijskog znanja i vještina i priprema je za polaganje stručnih ispita. Održava se jedanput godišnje, u martu ili aprilu. Traje 4 dana, tj. 32 sata. Radi se u grupama po 12-19 polaznika. Polaznicima je obezbijeđena oprema, literatura, osvježenje. Cijena kursa je 250,00 KM.

Za dodatne informacije kontakt osoba Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predmeti i teme:

KLASIFIKACIJA - SADRŽAJNA OBRADA PUBLIKACIJA

•  Svjetski klasifikacijski sistemi

•  Univerzalna Decimalna Klasifikacija (UDC)

Tezaurusi

•  Međunarodne organizacije za klasifikaciju i standardizaciju (IFLA, FID, ISO, UNESCO)

•  Praktični rad - vježbe

INFORMACIJSKA SLUŽBA U BIBLIOTEKAMA

•  Informacijske usluge i rad s korisnicima

•  izvori informacija

•  baze podataka

INFORMATIZACIJA BIBLIOTEČKE DJELATNOSTI

•  kompjuterska pismenost

•  informacijska pismenost, internet...

•  razvoj kompjuteriziranih bibliotečkih mreža u svijetu i u BiH

ZAŠTITA I ČUVANJE BIBLIOTEČKE GRAĐE

•  materijali, tehnologije i metode zaštite i čuvanja bibliotečke građe

•  zaštita i restauracija bibliotečkog materijala

INTELEKTUALNA SLOBODA

•  bibliotečka politika temeljena na principima intelektualne slobode i otvoreni pristup


Nakon završenih kurseva polaznicima se uručuje certifikat od NUBBiH.

LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005