• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Održan sastanak Tehničkog komiteta za bibliotekarstvo BAS/TC 44

29 Maj 2024 Novosti 53 Views

BAS-TC.jpg

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je 27. sjednica Tehničkog komiteta za Bibliotekarstvo, BAS/TC 44.

Područje rada ovog Komiteta odgovara korespondentnim međunarodnim i evropskim komitetima. Tehnički komitet za bibliotekarstvo Bosne i Hercegovine je sastavljen od uglednih članova bibliotečke i naučne zajednice: prof. dr. Samir Lemeš (Mašinski fakultet Zenica), Aras Borić, dipl. komp. i dipl. bib. (Univerzitetska biblioteka Zenica), mr. Mirela Šarić (Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske), mr. sci. Amra Rešidbegović,bibliotečki savjetnik, Štefica Dodig, dipl. oec. (Sveučilište u Mostaru), Nataša Filatov, dipl. bibl. (Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš), prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović (Filozofski fakultet UNSA), mr. Marija Karačić (Sveučilište u Mostaru), prof. dr. Jovana Forcan (Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu), mr. Adisa Žero (NUBBiH) i predsjednik Komiteta, dr. Ismet Ovčina (direktor NUBBiH).

Sekretar Tehničkog komiteta za bibliotekarstvo je Biljana Baljaj, viši stručni saradnik u Institutu za standardizaciju BiH.

Obaveze članova Tehničkog komiteta, na sjednicama koje se održavaju u pravilu tri do četiri puta godišnje, analiziraju i daju svoje stručno mišljenje o standardima i o mogućnosti njihove primjene u našoj zemlji.

Članovi Komiteta su u stalnoj koordinaciji i daju stručna mišljenja zavisno od problematike i potrebe.

U skladu sa planom rada Komiteta za 2024. godinu, na danas održanoj sjednici Tehnički komitet za bibliotekarstvo BAS/TC 44, analizirao je predloženih prednacrta standarda prema listi broj: 03-45.2-21-1254-5/23 i utvrdio nacrt za javnu raspravu.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a.

Tehnički komitet je usvojio produženje mandata predsjednika BAS/TC 44, dr. Ismeta Ovčine, u skladu sa tačkom 4.8.2 BAS PO 8.5-01:2016 u trajanju od dvije godine.