• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Održan sastanak Tehničkog komiteta za bibliotekarstvo BAS/TC 44

04 April 2023 Novosti 62 Views

BAS-TC.jpg

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je 25. sjednica Tehničkog komiteta za Bibliotekarstvo, BAS/TC 44.

Područje rada ovog komiteta odgovara korespondentnim međunarodnim i evropskim komitetima. Tehnički komitet za bibliotekarstvo Bosne i Hercegovine je sastavljen od uglednih članova bibliotečke zajednice: prof. dr. Samir Lemeš (Mašinski fakultet Zenica), Aras Borić, dipl. komp. i dipl. bib. (Univerzitetska biblioteka Zenica), mr. Mirela Šarić (Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske), mr. sci. Amra Rešidbegović, Nataša Filatov, dipl. bibl. (Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš), prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović (Filozofski fakultet UNSA), Biljana Baljaj, viši stručni saradnik (Institut za standardizaciju BiH), mr. Adisa Žero (NUBBiH) i predsjednik komiteta, dr. Ismet Ovčina (direktor NUBBiH).

Obaveze članova Tehničkog komiteta, na sjednicama koje se održavaju u pravilu tri do četiri puta godišnje, daju svoje stručno mišljenje o standardima i o mogućnosti njihove primjene u našoj zemlji.

Članovi Komiteta su u stalnoj koordinaciji i daju stručna mišljenja zavisno od problematike i potrebe.

Na održanoj sjednici Tehnički komitet za bibliotekarstvo BAS/TC 44 pristupilo se utvrđivanju nacrta BAS standarda (nsBAS) sa Liste prednacrta BAS standarda (pnBAS) za 2023. (broj dok. 03-45.2-21-1284-5/22) i upućivanja nacrta standarda na javnu raspravu.

Tehnički komitet je prihvatio prijave za članstvo u BAS/TC 44 Marije Karačić, Sveučilište u Mostaru i Jovane Forcan, Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu i uputio prijedlog Direktoru Instituta da donese Rješenje o promjenama u TC-u, u skladu sa BAS PO 8.5-01:2016.