• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

NOVA PUBLIKACIJA IZ EDICIJE MEMORIA BOSNIACA

16 Septembar 2021 Novosti 498 Views

 

Poljicke isprave final

Kao svoj doprinos prezentaciji i zaštiti kulturnog naslijeđa Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine iz Edicije Memoria Bosniaca u ovoj godini donosi još jedno značajno izdanje „Poljičke isprave I – iz Zbirke Aleksandra Poljanića“.

Publikacija „Poljičke isprave I“ nastala je kao rezultat projekta „Čuvanje, zaštita i prezentacija dokumenata iz Arhiva Poljičke republike pisanih bosančicom“. Poljičke isprave čuvaju se u Arhivi, Rukopisnoj zbirci Odjeljenja Specijalnih zbirki. Projekat je usmjeren na identifikaciju, transliteraciju sadržaja i stručnu bibliotečku obradu isprava koje su pisane bosančicom, a nastale na području Poljica, kraja u Dalmaciji koji se nalazi istočno i jugoistočno od Splita. Kao stručnjak za jezik u realizaciji ovog projekta, a potom i izradi ove publikacije učestvovao je doc. dr. Mehmed Kardaš s Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U ovom, prvom dijelu edicije, koja je zamišljena kao trotomna, prezentirano je prvih stotinu isprava Poljanićeve zbirke, od oko tri stotine koje posjeduje Biblioteka. Isprave su donesene hronološki, u dvije verzije: ćiriličnoj i latiničnoj, a koje prati faksimil isprave koji omogućava provjeru i eventualnu korekciju čitanja. Na kraju publikacije nalazi se i tabelarni pregled isprava sa podacima o fizičkom opisu i vodenim znakovima.

Nadamo se da će publikacija Poljičke isprave biti izvor novim istraživačkim aktivnostima, naučnim dostignućima i spoznajama, kako naučnim radnicima i istraživaocima tako i prilika širem krugu korisnika i javnosti da se upozna sa bogatom i nepoznatom kulturnom baštinom.