• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Sastanak sa ministrima Mašićem i Kaplanom

10 Januar 2014 Novosti 873 Views

I pored velike zauzetosti, ministar Damir Mašć i ministar Selmir Kaplan su danas, tokom sjednice Vlade Federacije BiH, u prostorijama Vlade Federacije BiH, održali sastanak sa direktorima biblioteka: Dr. Ismetom Ovčina – NUBBiH, Sarajevo; mr. Esmirom Bašić, Opća biblioteka, Tešanj i Midhatom Kasap, Biblioteka Grada, Zenica. Na sastanku je razgovarano o aktualnoj situaciji u vezi sa  Sistemom COBISS.BH, odnosno o uspostavljanju paralelnog autonomnog sistema COBISS u Republici Srpskoj.

Dr. Ismet Ovčina, mr Esmir Bašić i Midhat Kasap su upoznali ministre Mašića i Kaplana sa hronologijom dešavanja, korespondencijom sa IZUM-om i do sada poduzetim aktivnostima na predupređenju odstupanja od krovnog Ugovora o implementaciji COBISS-a u BiH.

Na sastanku su razmotrene moguće solucije i zauzeti stavovi o aktivnostima koje treba poduzeti kako bi se pokušalo pronaći optimalno rješenje.

Press NUBBiH