• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Dr. Ismet Ovčina predsjednik Savjeta COBISS.Net-a

04 Decembar 2017 Novosti 1157 Views

Razvojna pomoć bibliotekama regiona bila je glavna tema posljednjeg okupljanja Savjeta COBISS.Net-a, održanog u Mariboru (Slovenija), 30. novembra 2017. Za bh. javnost je zanimljivo da je za novog predsjednika izabran dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH.

COBISS savjet

COBISS.Net je mreža nacionalnih biblioteka, tačnije nacionalnih COBISS-centara, tj. Kooperativnih online bibliografskih sistema i servisa, koja djeluje od 2003. godine. U istoj mreži su i nacionalni E-CRIS sistemi (brinu o istraživačkoj djelatnosti). Sam Savjet je uspostavljen 2016. godine, kada je mariborski IZUM (Institut informacijskih znanosti), na osnovu sporazuma Slovenije i UNESCO-a (Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu), transformiran u Regionalni centar za bibliotečke informacione sisteme i informacione sisteme o istraživačkoj djelatnosti u okviru UNESCO-a.  

Savjet COBISS.Net-a čine direktori nacionalnih biblioteka u pomenutoj mreži (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Bugarska, Albanija), te rukovodioci nacionalnih COBISS centara, kao i predstavnici resornih ministarstava ili agencija koji upravljaju nacionalnim E-CRIS sistemima.

20171130 104027  20171130 104512

Na sastanku Savjeta se raspravljalo o projektu podrške regionalnim bibliotekama u cilju harmoniziranja nacionalnih baza podataka (kataloga) biblioteka sa svjetskim katalogom WorldCat (OCLC). Prioritetni zadaci su, između ostalih, osposobljavanje bibliotekara za uzajamnu katalogizaciju u sistemu, kao i nabavka neophodne opreme bibliotekama. Planirani okvir ovog projekta je oko 10 miliona eura.

Očekuje se da nadležna ministarstva podrže projekat koji je od velikog značanja za razvoj bibliotečko-informacione i istraživačke djelatnosti u svim zemljama u kojima djeluju nacionalni COBISS centri.