• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Kultura i obrazovanje taoci su političke debate

UNBosna i Hercegovina: “Kultura i obrazovanje taoci su političke debate,” upozorava ekspertica UN-a za kulturna prava

 

SARAJEVO (24. maja 2013.) – Specijalna izvjestiteljica za područje kulturnih prava, Farida Shaheed, danas je od vlada na svim nivoima u Bosni i Hercegovini zahtijevala da maksimiziraju mogućnosti za sudjelovanje građana u kulturi, sportu, nauci i umjetnosti te za pristup „neutralnim prostorima u kojima neće biti uplitanja u smislu politike i etničke odnosno nacionalne pripadnosti.”

„Kultura i obrazovanje su, kako se čini, taoci političkih debata,” upozorila je gospođa Shaheed na kraju svoje prve misije u Bosni i Hercegovini. „To neizmjerno i štetno utiče na umjetnički, kulturni i akademski život u ovoj zemlji, kao i na pravo ljudi da, bez diskriminacije, uživaju svoja kulturna prava te da pristupaju svom kulturnom naslijeđu.” „Primjer koji dovoljno govori ”, dodala je, “je trenutna neizvjesna sudbina sedam ključnih kulturnih institucija za Bosnu i Hercegovinu, uključujući i Zemaljski muzej, koji je svoja vrata zatvorio prošle godine”.

“Zabrinuta sam zbog razmjera u kojima su politička tijela proširila svoj utjecaj na institucije kulture, čija bi nezavisnost trebala biti garantirana kako u zakonima, tako i u praksi,” rekla je ekspertica za kulturna prava, napominjući da je tokom njene misije iskazana opća frustracija uzrokovana blokiranjem nastojanja od strane donosilaca odluka i političara.

Specijalna izvjestiteljica je naglasila kako je „prisutan jedan zabrinjavajući trend koji se sastoji od prenaglašavanja kulturnih, uključujući i jezičkih razlika kako bi se opravdale prakse segregacije ljudi na osnovu njihove etničke odnosno nacionalne pripadnosti, posebno u domeni obrazovanja.“

„Postoje oprečna stajališta o budućnosti ove zemlje i načinu na koji bi trebalo uspostaviti i organizirati njenu političku i administrativnu strukturu,” kazala je. Gđa Shaheed je međutim naglasila da ovakva stajališta nisu nepomirljiva: „Moguće je postići izgradnju zajedničke budućnosti za sve konstitutivne narode i nacionalne manjine, a istovremeno razriješiti pitanja koja muče one koji strahuju da će biti podvrgnuti asimilacijskim politikama.”

„Dinamična, pluralistička i inkluzivna kultura je ključna za pomirenje i definitivno predstavlja put naprijed u smislu mira i ekonomskog napretka za Bosnu i Hercegovinu,” rekla je ekspertica za ljudska prava. Po njenom mišljenju, u zemlji su i nakon gotovo 20 godina nakon završetka rata zadržane podijele, ali su te podjele daleko veće na političkom nivou negoli na terenu.

 „Na brojnim od sastanaka održanih širom zemlje, posebno u kulturnoj i akademskoj te u sferi obrazovanja, ljudi su mi, uključujući nastavnike i učenike, izražavali želju da se podjele, za koje smatraju da im se svakodnevno nameću uklone, a mnogi od njih iznalaze inovativne načine da se takve prepreke savladaju,” kazala je. “Došlo je vrijeme da se, ukoliko Bosna i Hercegovina svojoj djeci želi bolju budućnost, krene naprijed.”

Tokom svoje dvanaestodnevne misije, od 13. do 24. maja, gđa Shaheed se susrela s širokim spektrom aktera na polju kulture, uključujući kulturne institucije, predstavnike akademske zajednice i umjetnike kao i predstavnike civilnog društva u Sarajevu, Mostaru, Jajcu, Banjaluci, Brčkom i Srebrenici. Pored toga je posjetila i određeni broj spomenika, spomen-obilježja i muzeja.

Specijalna izvjestiteljica će na predstojećoj sjednici Vijeća za ljudska prava UN-a prezentirati sveobuhvatan izvještaj sa svoje misije u Bosni i Hercegovini.

Cjelovitu izjavu specijalne izvjestiteljice po završetku misije možete pronaći na:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx

Gđa. Farida Shaheed je funkciju nezavisne ekspertice i specijalne izvjestiteljice za područje kulturnih prava preuzela u augustu 2009. Više od 25 godina radila je na promociji i zaštiti kulturnih prava kroz podsticanje kulturno osjetljivih politika i projekata koji podržavaju prava marginaliziranih grupa, uključujući žene, seosko stanovništvo te vjerske i etničke manjine.


  

Farida Shaheed4 1Gđa. Shaheed dobitnik je više državnih i međunarodnih nagrada iz oblasti ljudskih prava te ima veliko iskustvo kao sudionik pregovora na međunarodnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Za više podataka, prijavite se na:

LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005