Printaj ovu stranu

Dr Ismet Ovčina ugostio prof. dr Jasmina Ahića, dekana Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

16 Novembar 2021 Novosti 354 Views

a1

Dr Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, sa saradnicama mr Adelaidom Grabovicom i mr sci. Biljanom Zarić, ugostio je dekana Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr Jasmina Ahića, prodekanesu za nauku prof. dr Ladu Sadiković i šeficu biblioteke Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, višu bibliotekarku Viktoriju Martinčević-Huseinčehajić.

Povod posjete bio je potpisivanje Sporazuma o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Nacionalne i univerzitetske Biblioteke Bosne i Hercegovine. Prije svega, Sporazum podrazumijeva uspostavljanje partnerskih odnosa ovih intitucija u stručnoj, obrazovnoj i naučno- istraživačkoj oblasti, kroz različite vidove saradnje, razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta; mogućnost zajedničkog organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozijuma, seminara, radionica i ulaganja zajedničkih napora za osiguranje finansijskih sredstava iz vanjskih izvora; izradu zajedničkih naučno-istraživačkih projekata, i druge oblike saradnje od zajedničkog interesa.

Dekan Ahić i njegovi saradnici upoznali su domaćine sa trenutnim aktivnostima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sa posebnim osvrtom na realizaciju i provedbu nastavno-naučnih aktivnosti u okolnostima pandemije Covid 19. Prof. dr Jasmin Ahić se zahvalio na dosadašnjoj saradnji i profesionalnosti u pružanju svih usluga Nacionalne i univerzitetske biblioteka BiH. Prof. dr Lada Sadiković prezentirala je aktivnosti Fakulteta, posebno u naučnoistraživačkom segmentu i izdavačkoj djelatnosti.

Nakon razgovora, gostima je prezentiran rad pojedinih odjeljenja NUBBiH, Specijalne zbirke, Stara periodika, gdje su upoznati sa fondom i blagom koje baštini ova institucija. Posebnu pažnju gostima je privukla Čitaonica za naučno istraživački i timski rad Eugena Schulmana.

Naime, 20. 09. 2019. godine, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, svečano je obilježila otvorenje čitaonice, u koju je smjestila donaciju privatne kolekcije bibliotečke građe, sa preko 6000 naslova.

Osim knjiga, u ovoj čitaonici se nalazi vrijedna zbirka kartografske građe, časopisa, razglednica...

Knjige su uglavnom na engleskom, te jedan dio na francuskom i njemačkom jeziku.

Privatnu kolekciju, NUBBiH je darovao Eugene Schulman, američki i švicarski državaljanin, iz Ženeve, inače pasionirani kolekcionar knjiga.

Kompletna  kolekcija smještena je u jednu posebnu čitaonicu, čija je svrha da svojim otvorenim pristupom i lijepim ambijentom služi korisnicima ove Biblioteke za naučno-istraživački i timski rad.