• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Bosniaca - Broj 11 - 2006

Bosniaca - Broj 11 - 2006

  • 953

SADRŽAJ


 Riječ urednika
 

Riječ urednika

Ismet Ovčina

PDF

7

 
Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
 

Bibliotečki menadžment

Ismet Ovčina

PDF

9-11

 

Temeljna načela jezika predmetnih odrednica

Dženana Tuzlak

PDF

12-14

 

Revolucionarne izmjene u UDK

Nevenka Hajdarović

PDF

15-17

 

Pronalaženje informacija na internetu : vodič

Joe Barker

PDF

18-42

 

Visokoškolska biblioteka - informacijsko središte univerziteta 21. stoljeća

Zijada Đurđević-Alidžanović

PDF

43-45

 

Revizija bibliotečke građe

Biljana Zarić

PDF

46-48

 

Plakati u bibliotekama, arhivima i muzejima Bosne i Hercegovine

Sadžida Šahmanović

PDF

49-52

 
Biblioteke u BiH i svijetu
 

Univerzitetska biblioteka Zenica: od tradicionalnog ka virtualnom

Aras Borić

PDF

54-56

 
Kulturno naslijeđe
 

Državna štamparija, službene i poluslužbene novine Bosne i Hercegovine od 1866. do 2006. godine

Mujo Koštić

PDF
58-80
 

Kulturna baština u projektima digitalizacije: primjer Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu

Lejla Kodrić

PDF

81-86

 

Zbirka karata i planova Istorijskog arhiva Sarajevo

Sadžida Šahmanović

PDF

87-89

 
Događanja
 

Dvije nagrade za Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine u 2006. godini

Dženana Tuzlak

PDF

91-92

 

18. Međunarodni sajam knjiga i učila, Sarajevo, 18.-23. april 2006.

Meliha Pirija

PDF

93-95

 

Asocijacija informacijskih stručnjaka bibliotekara, arhivista i muzeologa

Nataša Miličević, Biserka Sabljaković

PDF

96-98

 

6. seminar "Otvoreno kao... Knjižnica". Otvoreni kod i otvoreni pristup u hrvatskim knjižnicama. Zagreb, 03. i 04. mart 2006. godine

Biserka Sabljaković

PDF

99

 

Izložba "140 godina prve javne štamparije i prvih novina Bosne i Hercegovine"

Biljana Zarić

PDF

100-102

 

Izvještaj sa 72. generalne konferencije i kongresa svjetskih biblioteka i informacionog kongresa IFLA-e, Seoul, Koreja 20-24. avgust 2006

Merima Botulja

PDF

103

 

Informacijska pismenost između teorije i prakse: uloga visokoškolskih i specijalnih knjižnica, ljubljana, 19. 10. 2006.

Jasna Lipa

PDF

104

 

Vodič kroz javne biblioteke Bosne i Hercegovine. Sa svečane promocije u NUBBiH

Merima Botulja

PDF

105

 

Konferencija COBISS 2006. Maribor, 29. i 30. novembar 2006. godine

Biserka Sabljaković

PDF

106-107

 

Globalizacija, digitalizacija, pristup i zaštita kulturne baštine. 8·10 novembar 2006, sofija, Bugarska

Vaska Sotirov-Đukić

PDF

108-109

 

Permanentno obrazovanje bibliotekara BiH i stručni ispiti u 2006. godini

Zijada Đurđević-Alidžanović

PDF

110

 

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine - međunarodna saradnja u 2006. godini

Bedita Islamović

PDF

111

 
Prikazi i prilozi
 

Izdavačka djelatnost NUBBiH 2006.

Amra Rešidbegović

PDF

114

 

Godisnjak Drugog međunarodnog susreta bibliotekara slavista u Sarajevu (ISSN 1840-1295)

Dragan Marković

PDF

115-116

 

Univerzalna decimalna klasifikacija : priročnik

Nevenka Hajdarović

PDF

117

 

Značajni zvanični događaji i posjete NUBBiH tokom 2006. godine

Merima Botulja

PDF

120-130


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005