• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Bosniaca - Broj 8 - 2003

Bosniaca - Broj 8 - 2003

  • 988

Ovaj broj časopisa BOSNIACA 8 (2003) posvećen je temi: Obnova i buduća namjena Vijećnice


SADRŽAJ


Riječ urednika
 

Uvod

Enes Kujundžić

PDF

 
Obnova i buduća namjena Vijećnice
 

Dijagnoza i prijedlog sanacije zidanih konstrukcija oštećenih u ratu - primjer ispitivanja "Gradske vijećnice" u Sarajevu

Dario Almesberger, Namik Kupusović, Miljenko Tončić

PDF

11-17

 

Vijećnica - Nacionalna i univerzitetska biblioteka, bitan element urbanog identiteta Sarajeva

Mehmed Bublin

PDF

18-19

 

Mišljenje o budućoj namjeni Vijećnice

Muhamed Hamidović

PDF

20

 

Slovo o hramu ljubavi

Muhamed Zlatan Hrenovica

PDF

21-22

 

Obnova i budućnost Vijećnice?

Hasab Ibrahimpašić

PDF

23-24

 

Vijećnica u Sarajevu

Nedžad Kurto

PDF

25-31

 

Sarajevska Vijećnica

Juraj Martinović

PDF

32

 

Gradska vijećnica (Nacionalna i univerzitetska biblioteka) u Sarajevu metodologija i proces obnove (1996-2003)

Ferhad Mulabegović

PDF

33-39

 

Obnova Vijećnice kao Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Azemina Njuhović

PDF

40-41

 

Perspektiva obnove NUB BiH

Boro Spasojević

PDF

42-43

 

Savremena nacionalna biblioteka? Da, ali ne u Vijećnici!

Ivan Štraus

PDF

44-47

 

Rat protiv knjige

Kemal Zukić

PDF

48-50

 
Prilozi na engleskom jeziku
 

Reconstruction of Vijećnica building of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina

Enes Kujundžić

PDF

53-54

 

Convivencia under fare : genocide and book - burning in Bosnia

Andras Riedlmayer

PDF

55-73

 

The National and University Library

Tom Selwyn

PDF

74-75

 

National and University Library of Bosnia and Herzegovina during the current war

Munevera Zećo

PDF

76-81

 
Biblioteke u BiH i svijetu
 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb – biblioteka za XXI stoljeće

Zijada Đurđević-Alidžanović

PDF

85-88

 

Austrijska nacionalna biblioteka: Kartografska zbirka i Muzej globusa

Sadžida Šahmanović

PDF

89-92

 

Narodna i univerzitetska knjižnica u Ljubljani

Biljana Zarić

PDF

93-95

 
Kulturno naslijeđe
 

Program UNESCO-a: Memory of the world - osvrt na Bašagićevu kolekciju rukopisa u Bratislavi

Muamera Smajić

PDF

99-101

 
Prikazi i prilozi
 

Izdavačka djelatnost Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u 2003. godini

Amra Rešidbegović

PDF

105-106

 

Regiones flumina Unnae et Sannae in veteribus tabulis geographicis

Sadžida Šahmanović

PDF

107-108

 

Web site Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Kenan Žero

PDF

109-110

 

Radulović, Zdravka. Nacionalne bibliografije republika bivše Jugoslavije:

Dženana Tuzlak

PDF

111-114

 

Univerzalna decimalna klasifikacija

Nevenka Hajdarović

PDF

115

 

Gabriel - putokaz u zbirke evropskih nacionalnih biblioteka

Sadžida Šahmanović

PDF

116

 
Događanja
 

100 javnih biblioteka u Bosni i Hercegovini: 2003-2012

Enes Kujundžić

PDF

119-120

 

Događanja

Amra Rešidbegović, Mujo Koštić, Nevenka Hajdarović, Amela Lalić, Nermin Ibrulj, Eman Bilčević

PDF

121-126

 

Permanentno obrazovanje bibliotekara Bosne i Hercegovine

Hatidža Krilić

PDF

127-131


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005