• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Bosniaca - Broj 4/5 - 1999/2000

Bosniaca - Broj 4/5 - 1999/2000

  • 915

SADRŽAJ


 Članci
 

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine na razmeđu milenija

Enes Kujundžić

PDF

5-8

 
Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
 

Uloga Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH u zaštiti i obnovi dokumentarnog naslijeđa

Amra Rešidbegović

PDF

10-12

 

Časopis kao sredstvo komunikacija i informacija

Hatidža Krilić

PDF

13-15

 

Obavezni elementi prezentovanja serijskih publikacija

Dijana Biloš

PDF

16-19

 

Tehnika citiranja literature u stručnom i naučnom djelu

Sonja Polimac

PDF

20-24

 

Primjeri nekih od načina citiranja literature

Dijana Biloš, Hatidža Krilić, Dženana Tuzlak

PDF

25-32

 

Međubibliotečka pozajmica

Aida Salihagić

PDF

33-34

 

Digitalne biblioteke: Pro et Contra

Amela Lalić

PDF

35-38

 
Biblioteke u BiH i svijetu
 

An overview of libraries in Albania

Farfuri Xhaja

PDF

40-43

 

Public libraries in Greece

Georgios Liakopoulos

PDF

44-47

 

The International Centre for Information Management Systems and Services Torunj, Poljska

Zdravka Karaica

PDF

48

 

Nacionalna biblioteka u Turskoj - Ankara

Muamera Smajić

PDF

49-52

 
Kulturno naslijeđe
 

Skraćeni prijevodi - regesta izvornih dokumenata na turskom jeziku iz Vilajetskog arhiva Orijentalnog instituta u Sarajevu

Muniba Spaho-Korkut

PDF

54-65

 

Jedan spisak bosanskohercegovačkih biblioteka iz 1946. godine

Mujo Koštić

PDF

66-67

 
Prikazi i prilozi
 

Izdavačka djelatnost Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine 1998. - 2000. godina

Amra Rešidbegović

PDF

69-70

 

Bosniaca Bibliografija fondova Biblioteke Univerziteta u Mičigenu

Dženana Tuzlak

PDF

71-72

 

Bosna, Hrvatska, Hercegovina: zemljovidi, vedute, crteži i zabilješke grofa Luigija Ferdinanda Marsiglija krajem XVII. stoljeća

Sadžida Šahmanović

PDF

73-74

 

Gazi Husrev-begova biblioteka: pet stoljeća umisiji bošnjačke kulture

Mujo Koštić

PDF

75-76

 
Događanja
 

Događanja

Fahrudin Kalender, Meliha Pirija, Dijana Biloš

PDF

79-84


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005