• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Bosniaca - Broj 2 - 1997

Bosniaca - Broj 2 - 1997

  • 967

SADRŽAJ


 Članci
 

Štamparije u Bosni za turskog vremena

Hamdija Kreševljaković

PDF

7-27

 

Nove štamparije u staroj Jugoslaviji

Đorđe Pejanović

PDF

28-38

 

Bilješke o razvitku štampe u Bosni i Hercegovini

Hamid Dizdar

PDF

39-47

 

Prva hrvatska tiskara u Bosni i Hercegovini

Leo Petrović

PDF

48-55

 

Osnivanje i rad Islamske dioničke štamparije u Sarajevu do 1918-te

Amra Rešidbegović

PDF

56-67

 

Pregled privatnih štamparija u Sarajevu 1884-1918

Amra Rešidbegović

PDF

68-73


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005