• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Bosniaca - Broj 22 - 2017

Bosniaca - Broj 22 - 2017

  • 1080

SADRŽAJ


Riječ urednika
 

Riječ urednika

Ismet Ovčina

PDF

7

 
Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
 

Teorijska promišljanja o informacijskoj politici u kontekstu knjižnične djelatnosti

Anita Konjicija-Kovač

PDF

9-17

 

Predmetno pretraživanje i označavanje dokumenata

Biljana Zarić

PDF

18-24

 

The ISSN review group: Providing bibliographic expertise on continuing resources worldwide

Clément Oury

PDF

25-28

 
Dokumentarno naslijeđe
 

Osvrt na historijski razvoj tekuće nacionalne bibliografije Bosne i Hercegovine

Dženana Tuzlak

PDF

29-33

 

Kako prepoznati bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski standardni jezik?

Zenaida Karavdić

PDF

34-46

 

Kodifikacija crnogorskog jezika

Milenija Vračar, Vjenceslava Ševaljević

PDF

47-52

 

Doprinos Univerziteta “Džemal Bijedić” razvoju naučne misli u Bosni i Hercegovini

Edita Mulaosmanović

PDF

53-62

 

Objedinjavanje građe u fondovima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Nacionalne biblioteke Austrije o kulturnohistorijskoj zaostavštini Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka

Ismet Ovčina, Azra Gačević Smajić, Muamera Smajić, Anja Mastilović, Teufik Osmanović

PDF

63-76

 
Informacije i servisi u novom tehnološkom okruženju
 

Autorsko pravo i biblioteke digitalnog doba

Dragana Bogdanović

PDF

77-83

 

Znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića i Memoria Bosniaca

Lejla Kodrić Zaimović

PDF

84-89

 

Digitalni repozitorij otvorenog pristupa – znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića

Narcisa Puljek-Bubrić

PDF

90-96

 

Digitalizacija kulturne baštine na primjeru rimske vile na Ilidži

Sanda Šljivo

PDF

97-103

 

Rad na digitalizaciji legata Desanke Maksimović

Mirjana Stanišić, Miroljub Stojanović

PDF

104-106

 
Prikazi i prilozi
 

Centar za permanentno obrazovanje bibliotekara BiH i stručni ispiti bibliotečkih djelatnika u 2017. godini

Zijada Đurđević-Alidžanović

PDF

107-108

 

PRIKAZ KNJIGE: Nikola Tesla u francuskoj štampi: 1889–1943

Anja Mastilović

PDF

109-110

 

O čemu govorim kada govorim o bibliotekama: zagovaranje, promovisanje, lobiranje, Beograd, 13–15. Decembar 2017.

Narcisa Puljek-Bubrić

PDF

111-114

 

PRIKAZ RADIONICE Workshop on the funcionality of the EINFOSE Platform and OERs

Narcisa Rastoder

PDF

115


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005