• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Bosniaca - Broj 21 - 2016

Bosniaca - Broj 21 - 2016

  • 1085

SADRŽAJ


Riječ urednika
 

Riječ urednika

Ismet Ovčina

PDF

5

 
Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
 

Standardizacija – jedinstvena spona za cijeli svijet

Nataša Filatov

PDF

6-14

 

Otvoreni pristup i autorsko pravo

Dragana Bogdanović

PDF

15-18

 

Open access: How to increase visibility and impact of research in Bosnia and Herzegovina

Iryna Kuchma

PDF

19-24

 
Dokumentarno naslijeđe
 

Bibliografija Raspad Jugoslavije : Press clipping iz strane periodike (iz fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH)

Ismet Ovčina, Nadina Grebović-Lendo, Muamera Smajić, Azra Smajić

PDF

25-46

 

Stories from where it all began / The Europeana 1914-1918 roadshow at the National & University Library of B&H

Ad Pollé

PDF

47-49

 

Europeana 1914-1918 / Dani prikupljanja uspomena iz Prvog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini

Ismet Ovčina, Muamera Smajić

PDF

50-53

 
Informacije i servisi u novom tehnološkom okruženju
 

ISSN i registracija digitalizovanih serijskih publikacija

Anja Mastilović

PDF

54-58

 

Digitalna pohrana kulturnohistorijskog blaga Bosne i Hercegovine: Rukopisne zbirke

Dželila Babović, Madžida Mašić

PDF

59-68

 

Računarstvo u oblaku : realizacija LoCloud i CSEEE projekata u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH

Muamera Smajić, Anja Mastilović

PDF

69-71

 
Prikazi i prilozi
 

Tehnički komitet za bibliotekarstvo BiH - BAS / TC 44

Adisa Žero

PDF

72

 

Edukacije i stručni ispiti u 2016. godini

Zijada Đurđević-Alidžanović

PDF

73

 

20. konferencija COBISS

N. H.

PDF

74


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005