• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Bosniaca - Broj 14 - 2009

Bosniaca - Broj 14 - 2009

  • 989

SADRŽAJ


Riječ urednika
 

Uz 14. broj časopisa Bosniaca

Ismet Ovčina

PDF

7

 
Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
 

15 godina centra za ISBNBiH

Nevenka Hajdarović

PDF

9-13

 

Indeksiranje slika u bazama podataka sa slikovnim sadržajima

Lejla Kodrić

PDF

14-24

 

Društveni softver u biblioteci: trend ili potreba?

Nadina Grebović

PDF

25-29

 

WIKIPEDIA: uloga, značaj, način kreiranja sadržaja i usporedba verzija na engleskom, bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku

Biljana Zarić

PDF

30-39

 

cibera – Virtualna biblioteka Latinska Amerika / Španija / Portugal

Markus Trapp

PDF

40-41

 

Primjena kognitivne psihologije u bibliotekarstvu – multimedija : rezultati primjene u praksi

Vaska Sotirov-Đukić

PDF

42-49

 

Podsticanje čitanja kod djece i mladih : Kako odgovoriti na njihove savremene potrebe, zahtjeve i prava

Indira Kasapović

PDF

50-58

 

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine – punopravna članica Evropske biblioteke (TEL)

Merima Arslankadić

PDF

59-63

 
Biblioteke u BiH i svijetu
 

Biblioteka koja ima prošlost i budućnost : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (1945-2009.)

Amra Rešidbegović

PDF

65-71

 

Biblioteke klinike Mayo

Vildana Gajić-Zorić

PDF

72-75

 

Ka digitalnoj nacionalnoj biblioteci : estonski pristup

Janne Andresoo

PDF

76-82

 

Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu kao deo visokog školstva na teritoriji uže Srbije

Vera Petrović

83-86
 
Kulturno naslijeđe
 

Pisana kulturna baština u savremenom dobu

Ismet Ovčina

PDF

88-89

 

Doprinos Matije Divkovića kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine

Amela Lalić

PDF

90-99

 

Minijatura na zrnu graška

Dejan Vukičević

PDF

100-102

 

Privatna biblioteka gradačačke porodice Muftić i njen utemeljitelj gradačački muftija hadži hafiz Ahmed ef. Mulaibrahimović (Svirac)

Nusret Kujraković

PDF

103-112

 

Epigrafska književnost – stećci

Dragana Bogdanović

PDF

113-116

 
Događanja
 

60 godina od osnivanja Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine (DBBiH) - 1949-2009.

Biserka Sabljaković

PDF

118-123

 

11. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Knjižnice: kamo i kako dalje (Opatija, 1-4. april 2009. godine)

Nadina Grebović

PDF

124-125

 

Peti Međunarodni susreti bibliotekara slavista u Sarajevu Vratiti korisnike bibliotekama (Sarajevo, 18-22. april / travanj 2009.)

Saša Madacki

PDF

126-128

 

The Astrid Lindgren Memorial Award - Mirsad Bećirbašić kandidat za 2010. godinu iz BiH

Merima Arslankadić

PDF

129-130

 

Kratki prikaz kongresa IFLA i konferencija CDNL i CENL (avgust-septembar, 2009.)

Merima Arslankadić

PDF

131-133

 

Obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti u NUBBiH

Nadina Grebović

PDF

134

 

Seminar „Digitalizacija – izgradnja digitalne biblioteke“

Bedita Islamović

PDF

135-136

 

16. književni susreti „Stazama djetinjstva“, Bosanska Krupa, 2009.

Zumreta Porić

PDF

137-138

 

3. konferencija bibliotekara Federacije Bosne i Hercegovine - Uloga javnih biblioteka u razvoju lokalne zajednice (Tešanj, 7-8. oktobra 2009)

Esmir Bašić

PDF

139-140

 

3. međunarodna konferencija BAM 2009 - Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja: Partnerstvo u digitalnom dobu (Sarajevo, 16-17. oktobar 2009.)

Nadina Grebović

PDF

141-144

 

Konferencija COBISS 2009

Nevenka Hajdarović

PDF

145

 

Stodvadeset godina rada Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (1888-2008)

Adnan Busuladžić

PDF

146-148

 

Dva prestižna priznanja u 2009. godini za Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine

Nadina Grebović

PDF

149-150

 

Deset godina od obnavljanja stručnih ispita (1999.-2009.) i viša stručna zvanja u bibliotečkoj djelatnosti

Amra Rešidbegović

PDF

151-153

 

Permanentno obrazovanje bibliotekara BiH - Devet godina uspješnog rada i stručni ispiti u 2009. godini

Zijada Đurđević-Alidžanović

PDF

154-155

 
Prikazi i prilozi
 

Izdavačka djelatnost NUBBIH 2009.

Amra Rešidbegović

PDF

157-158

 

Časopis Bosniaca - dokaz kvaliteta bibliotečke logike u Bosni i Hercegovini

Gradimir Gojer

PDF

159

 

Bosniaca u svjetskim bazama podataka - Časopis Bosniaca indeksiran u svjetskim bazama podataka EBSCOhost i C.E.O.O.L

Merima Arslankadić, Nadina Grebović

PDF

160-161

 

Biblioteke između stvarnog i mogućeg

Emina Memija

PDF

162

 

Informacijsko čitanje

Senada Dizdar

PDF

163-165

 

Nesvakidašnji doprinos prisutnosti građe u elektronskoj okolini : Digitalizacija Hrvoja Stančića

Lejla Kodrić

PDF

166-168

 

Knjižnice i autorsko pravo

Mario Hibert

PDF

169-170

 

Biblioteka u digitalnom okruženju

Senada Dizdar

PDF

171-173

 

Značajni zvanični događaji i posjete u NUBBiH tokom 2009. godine

Merima Arslankadić

PDF

175-189

 

IFLA smjernice o pozajmicama za izložbe Sekcija za rijetke knjige i rukopise

IFLA, Sekcija za stare i rijetke knjige

PDF

190-191


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005