• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Bosniaca - Broj 1 - 1996

Bosniaca - Broj 1 - 1996

  • 1139

SADRŽAJ


Članci
 

Predgovor

Redakcija Bosniaca

PDF

 

Memoria Bosniaca - Memoria Mundi

Enes Kujundžić

PDF

5-12

 

Razvoj štamparsko-izdavačke djelatnosti u Tuzli

Sabina Babajić

PDF

13-15

 

O nepoznatim i manje poznatim časopisima u Bosni i Hercegovini (1850-1990)

Neda Ćukac

PDF

16-21

 

Značaj retrospektivne bh. bibliografije

Lamija Hadžiosmanović

PDF

22-23

 

Bibliografije nekonvencionalne bibliotečne građe - izvori i tragovi

Muhamed Zlatan Hrenovica

PDF

24-28

 

Bibliografija - neeuropski posao

Željko Ivanković

PDF

29-31

 

Prilog za buduću bibliografiju bosanskih Bogumila

Salih A. Jalimam

PDF

32-34

 

"Behar" i "Novi behar" u bibliografiji Bosne i Hercegovine

Azra Kadić

PDF

35-37

 

Specifičnosti teatrografije

Marko Kovačević

PDF

38-47

 

Stanje medicinske bibliografije Bosne i Hercegovine - dosadašnji rad i sadašnji trenutak

Sanela Krehić

PDF

48-50

 

Kratak pregled bosanskohercegovačke medicinske bibliografije

Izet Mašić, Vladimir Stolić

PDF

51-59

 

Bibliografija periodike osmanskog perioda

Minka Memija

PDF

60-61

 

Doprinos dr. Ante Slavke Kovačića bosanskohercegovačkoj retrospektivnoj bibliografiji

Nada Milićević

PDF

62-67

 

Prilog za bibliografiju i bibliografski rad dr. Muhameda Hadžijahića

Jasminko Mulaomerović

PDF

68-71

 

Bibliografija u svjetlu izdanja Orijentalnog instituta

Bisera Nurudinović

PDF

72-73

 

Problematika bibliografskog rada na serijskim publikacijama

Duško Toholj

PDF

74-75

 
Prikazi i prilozi
 

"Bibliografija bošnjačke književnosti" Mustafe Ćemana

Enes Kujundžić

PDF

76-78


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005