Printaj ovu stranu

Austrijska biblioteka

1012 Views

austrijska

AUSTRIJSKA BIBLIOTEKA

Austrijska biblioteka otvorena je za javnost u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH 18. februara 1999. godine u Sarajevu. Otvaranje austrijske biblioteke i čitaonice u NUBBiH inicirao je i pomogao Austrijski kulturni institut.

Rad austrijske biblioteke

Trenutno je u sistemu COBISS.BH  5.550 knjiga sa signaturnom oznakom AUS  (dostupnih na COBISS/OPAC) – što ih čini prepoznatljivim u odnosu na signaturne oznake ostalog fonda biblioteke.

Fond se godišnje inovira sa novim naslovima i novim izdanjima. U čitaonici koja ima 10 radnih mjesta  korisnicima je na raspolaganju sva građa. Bibliotečka građa se može posuditi i za upotrebu van čitaonice, izuzev enciklopedija, rječnika i kaseta.

Pored usluživanja redovnih korisnika, u Austrijskoj biblioteci se organiziraju književne večeri eminentnih austrijskih pisaca, promocije knjiga, večeri poezije i redovni časovi studenata germanistike. Informacije o mreži austrijskih biblioteka mogu se pronaći na adresi: http://www.oesterreich-bibliotheken.at.